Ing.Jaroslav Louma - KOVOTECHNA

 

Revizní činnost Inženýrská činnost Správa nemovitostí Renovace motocyklů

Profil firmy

Firma je orientována ve specializovaných oblastech na činnost stavebně-strojírenskou.

V oblasti stavební je to zejména správa nemovitostí především pro soukromé majitele s cílem maximálního využití svěřeného majetku a řádného zajištění technického stavu nemovitostí. Další činností v této oblasti je komplexní zajištění inženýrské činnosti (stavební povolení, stavební řízení), přípravy staveb, rozpočtování staveb, stavební dozor, příprava a realizace smluv, výběrových řízení a dalších podkladů (tvorba a realizace zákonných rezerv na opravy a údržbu nemovitosti apod.).

V oblasti strojírenské je to zejména zabezpečení komplexní revizní činnosti tlakových zařízení-tlakových nádob stabilních TNS, renovace a opravy motocyklů, a to zejména značky Harley-Davidson.

Kontaktní spojení:

Telefon:    02-24 32 42 36

Mobil   :    0606-680 014

Adresa :    Kyjevská 13/603, 160 00 Praha 6

e-mail   :    louma@mbox.dkm.cz

Poslední aktualizace: červen, 2001