RNDr.Jiří URBAN                                

soudní znalec v čistotě ovzduší

zpracování rozptylových studií

                        

 

Jako student  Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy v Praze jsem vystudoval meteorologii - obor matematické předpovědi počasí ( integrace diferenciálních rovnic  hydrodynamiky)  na Ruském hydrometeorologickém institutu ( LGMI)    v Sankt Peterburgu .

 

V roce 1988 jsem na  MMF UK v Praze získal titul RNDr.

 

Od roku 1992 pracuji jako soudní znalec v oboru čistota ovzduší , za tuto dobu jsem zpracoval více než sto rozptylových studií po celé republice.

 

Některé referenční studie uvádím:

 

-         Pásmo hygienické ochrany a.s.DEZA Valašské Meziříčí

-         Pásmo hygienické ochrany a.s.Vřesová na Sokolovsku

-         Studie pro Cheming a.s. Pardubice

-         STV Glass a.s. Valašské Meziříčí

-         ABB Lummus Chemoprojekt Brno

-         Elektroprojekta Rožnov a.s.

     -   ČKD Dukla Kolín

-         Block a.s. Valašské Meziříčí

-         Synerga a.s. Brno

-         ELCOM s.r.o. Ostrava, atd.

 

 

Studie provádím podle schválené metodiky SYMOS 97.

 

tel. domů   0657/615486

tel. do práce 0657/ 697236

mobil.tel.  0732 989578

 

e-mail :  urbanjiri.vs@seznam.cz