JUDr. Zdeněk Veselý,
advokát, zapsaný v ČAK pod č. 10194
,

 

tel./fax: +420 519 411 209
Sídlo:  Dukelské nám. č. 1,  693 01 Hustopeče, ČR
 

Pobočka ČR: Jevíčko, Palackého nám . č. 1, 569 43

Hodiny pro veřejnost Hustopeče + Jevíčko:
pondělí + středa 13:00-17:00, jinak kdykoliv po předchozí domluvě.

 

Dále advokát  SR zapsaný v SAK  pod č. 2177,
sídlo v SR: K. Čuleňa 12, 917 02 Trnava, SK
další pobočka v SR:  Slnečná 5, 831 03 Bratislava, SK
 
E-mail: vesely.hustopece@quick.cz

Služby:

- zastupování firem
- zpracování smluv všech typů
- založení firem, zálež. rejstř. soudu, likvidace firem
- účetnictví
- právní porady pro občany
- převody nemovitostí, nájemní vztahy
- obchodní, občanské, rodinné, pracovní právo
- právní servis pro Slovensko, Německo, Rakousko