Vítám Vás na svých stránkách, které jsou zaměřeny hlavně na genealogii. Všechno začal vlastně můj děda Jindřich Vydra, když v letech „hitlerovské" okupace potřeboval, tak jako mnoho jiných, prokázat svůj původ. Sepsal velkou část tohoto rodokmenu. Bohužel v té době nebyl k dispozici žádný software a tak použil vlastní metodu kódování jednotlivých osob rodokmenu. Shodou okolností se jeden náš příbuzný ( Zde si můžete prohlédnout jeho stránky ) zabýval a dosud zabývá genealogií opravdu vážně a ten navštívil mého dědu o více než dvacet let později. Plánovali si prý spolu schůzku aby  děda, jenž příbuzné nejen znal ale pravidelně si se všemi vyměňoval korespondenci, mohl předat co nejvíce informací. Bohužel schůzka se již neuskutečnila, protože dědovi vypršel čas, jenž mu byl dán pro život na této zemi.
     A tak o téměř dalších dvacet let později začínám já „dávat dohromady" svůj ( dědův ) rodokmen. Velkou překážkou je mi fakt, že většinu jmenovaných lidí jsem na rozdíl od dědy nikdy neviděl a ani nemám tušení, kde žijí. Mám na mysli potomky na některých větvích rodokmenu. Pokud Vás zajímá můj rodokmen, nenechte se zmást, že někteří potomci dál nemají potomky. V mnoha případech je asi mají ale nemaje kontakty nevím o nich. Pokud jste to právě Vy, napište mi prosím, pomůžete mi tím v ucelenosti příbuzenských vztahů.

Že by odvážné tvrzení ?
Proč ne ?
      Že máme každý rodiče je samozřejmost. Alespoň z biologického hlediska každý z nás vznikl tak, že se spojily dvě pohlavní buňky dvou lidí opačného pohlaví. Pokud bychom si nebyli příbuzní muselo by na světě před mnoha tisíci lety být neuvěřitelné množství lidí. Pro představu uvádím hypotetický příklad: Předpokládejme, že někdo se narodil v roce 2000. Jeho rodičům bylo v té době 20 let. Rodičům rodičů, když se narodil jejich potomek také. Prostě jednotlivé generace jsou od sebe v tomto příkladě 20 let a každý má dva rodiče. Počítejte se mnou v tabulce na pravé straně…..
     Pozor: tedy jen v roce 1600 by musel toto hypotetické dítě mít přes dva miliony prapra…….praprarodičů. Pokud vezmeme rok 20 našho letopočtu již máme tolik předků, že kdybychom je spočítali dostaneme číslo, které má 30 nul !!! Uf , to je fuška !  Pokud k tomu ještě vezmeme, že tehdy, alespoň podle některých učebnic, každý ten člověk vážil 50 kg, dojdeme k celkové hmotnosti tehdejších předků jediného dvouletého „našeho" dítěte
63.382.530.011.411.470.074.835.160.268.800 kg
To je víc než si umím představit. Lidské tělo je složeno z velké části z vody a tedy 1 kg je 1 litr. Převedením této hmnotnosti na objem dojdeme k závěru, že by zde muselo být tolik lidí, že by vyplnili krychli o hraně 3.987.084 km, což je třikrát víc než rovníkový průměr našeho Slunce.
Opravdu jsme všichni příbuzní. Jen s někým jsme na stromě rodokmenu blíže a s jiným naopak. Bylo by velmi zajímavé vědět, kde se protý kají rodokmeny jednotlivých lidí. Leč z hlediska dnešní ekonomiky zcela zbytečné. Ale pozor nejen hmotnými statky živ je člověk.

Pokolení     počet
I.generace         1
II.                     2
III.                    4
IV.                    8
V.                   16
VI.                  32
VII.                64
VIII.             128
IX.                256
X.                 512
XI               1024


XXI.    1.048.576
XXII.   2.097.152

osob                rok
Člověk             2000
Osob                1980
Osob                1960
Osob                1940
Osob                1920
Osob                1900
Osob                1880
Osob                1860
Osob                1840
Osob                1820
Osob                1800


Osob                1620
Osob                1600


A teď už k vlastnímu rodokmenu:
Potomci Vydra
Potomci Bešorner
Potomci Adam
Potomci Johann

TOPlist