Služby
Ceník
Reference
Kontakty
Bazar

                  Vítejte na stránkách firmy K.A.O.

Vážení obchodní přátelé !
Nacházíte se na stránkách firmy K.A.O, která vznikla koncem roku 1992 a postupně se transformovala do dnešní podoby. V období roku 1994 vykrystalizovala hlavní činnost firmy - a to služby v oblasti kanalizací a odpadů. Dne 25. 8. 1994 byl naší firmě vydán ŽL na Čistící práce průmyslového charakteru, dne 31. 8. 1995 byla vydána koncese "Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady" a další koncesní listiny a živnostenské listy, osvědčení o registraci. Naše firma má velmi bohaté zkušenosti ve zneškodňování nebezpečných i jiných odpadů, komplexním čištění kanalizačních sítí, jímek, nádrží, lapolů, včetně výstavby a oprav.
Zároveň provádíme poradenskou a konzultační činnost.
Od 1. 1. 2004 přešla firma Stanislav Šíma-K.A.O z FO na PO a nyní se jmenuje Kanalizace - K.A.O