Míchání roztoků o různých koncentracích.

Všechny koncentrace jsou v hmotnostních (objemových) procentech a množství jsou ve váhových (objemových) jednotkách. Pokud tedy zadáme výsledné množství v kilogramech, vyjdou i ostatní množství v kg. Nemůžeme tedy jeden údaj zadat v gramech a druhý v kilogramech.

    Výpočet probíhá podle těchto pravidel:
  1. Zadané hodnoty se nekontrolují zda jsou správné.
  2. Pokud známe libovolné dvě koncentrace a dvě množství, vypočítá se zbývající.
  3. Pokud známe všechny tři koncentrace a jedno množství, ostatní se dopočítá.
  4. Pokud známe pouze výslednou koncentraci a množství, výchozí koncentrace se doplní sami jako 0% (nižší koncentrace) a 100% (vyšší koncentrace), vstupní množství se dopočítá.
  5. Pokud známe pouze výslednou koncentraci a množství, a jednu vstupní koncentraci, doplní se druhá koncentrace (nízká jako 0%, vysoká jako 100%), ostatní se dopočítá.
Ještě důležitá poznámka, pokud mícháte dva různě koncentrované roztoky, výsledný roztok C bude mít vždy koncentraci, jejíž hodnota bude někde mezi původními, nikdy tedy nebude vyšší, nebo nižší! Dále je ve výpočtu uvažováno že látky A a B jsou právě tyto krajní. Zde v zadání je kvůli názornosti, že látka A má nižší koncentraci, nebo nulovou a látka B vyšší nebo 100%, ale nevadí když to bude obráceně). Látka C má velikost koncentrace právě mezi nimi. Je to směs předcházejících dvou, takže to tak musí být.

(Prosím používejte desetinou tečku!)


Křížové (směšovací) pravidlo (použitelné i v chemii).
Nižší koncentrace A:
Množství A:
Vyšší koncentrace B:
Množství B:
Koncentrace směsi C:
Množství C:

Příklad 1:Potřebujeme udělat 4 kg (přibližně 4 litry) 10% roztoku kuchyňské soli. Zadáme do políčka označeného koncentrace směsi C hodnotu 10 a do políčka množství C hodnotu 6. Ostatní zůstanou nevyplněné. Potom stiskneme tlačítko Vypočti chybějící hodnoty. Vyjde nám že budeme potřebovat 3.6 kg (litru) čisté vody (ta má koncentraci 0%) a 0.4 kg soli (ta je 100%). Po smíchání a rozpuštení dosáhneme právě 4 kg 10% roztoku soli.

Příklad 2:Máme jeden litr 53% domácí slivovice a chceme z ní udělat pouze 40% (pro známého), budeme ji ředit destilovanou vodou. Slivovice je tedy látka B, a destilka látka A. Vzniklá (naředěná slivovice) je látkou C. Vyplníme do třetí kolonky 53, do čtvrté 1 (1 litr). První řádek je destilka, má 0% alkoholu (neobsahuje žádný) takže napíšeme 0. Druhý neznáme ponecháme jej prázdný (neznáme množství destilky). Pátý je výsledná koncentrace - napíšeme 40. A šestý je opět prázdný (zase nevíme kolik toho vznikne). Splnili jsme podmínku vyplňených čtyřech hodnot ze šesti, takže stiskneme tlačítko pro zahájení výpočtu. V prázdných políčkách se objeví chybějící hodnoty.

Příklad 3:Chceme kvasit podomácku líh, tak si uděláme roztok. Máme 10 kilogramů čisté vody a 3 kilogramy cukru. Rozpustíme cukr ve vodě a my chceme vědět kolika procentní roztok vznikl. Voda je látka A má 0% cukru, napíšeme do prvního řádku 0 a do druhého 10 (ty kilogramy tam pochopitelně nepíšeme). Cukr je asi 100% napíšeme do třetího řádku 100 a čvrtého 3. Kolik asi myslíte, že to ta koncentrace vyjde?

Příklad 4:Po večeři si dám půllitr piva o koncentraci 4% alkoholu (pravděpodobně desítka) do kterého si naleju dva panáky (2 krát padesát mililitrů tj. po 0.05 litru - celkem tedy 0.1 litru) Absintu o koncentraci 70%, kolika procentní "něco" to vlastně vznikne?