Svěcení symbolů obce

 

Sestavování uvítacího projevu

Oltář místní kaple

Přivítání hostů (p.Bouda z Bukové)

Zápis hostů do pamětní knihy obce (p.Lachman - SDH)

Kapela (Učitelé z lidové školy umění)

Pamětní kniha

Sraz hasičů před zbrojnicí

Páter Kohoutek z Protivanova a rodák z protivanova - páter Grmela

Průvod ke kapli

Mše svatá celebrovaná páterem Kohoutkem za asistence pátera Grmely

Svěcení symbolů obce

Průvod po mši k obecnímu úřadu

 senátor ing. Kolář  vyvěšuje prapor na budově obecního úřadu

Projev pana ing. Koláře v kulturním domě

Vystoupení dětí z MŠ v Kulturním domě

"obecenstvo"

Taneční škola Hubený - Prostějov

Znak obce