Chov matek

Jak je psáno na jiném místě webu, chovám matky pro vlastní potřebu. Protože se ročně jedná o maximálně 20 kusů, nepovažuji se za odborníka v této oblasti. Je samozřejmě možné matičky koupit, a taky je kupuji - pro rozchování materiálu, ale kdo si matku vychoval sám, ví jakou radostí je nalézt novou kladoucí matku.
Ve svých včelstvech mám  v současné době matky kmenů Vigor, Slovinka a Sklenár, které se mi nejvíce osvědčily.
Jak neustále zdůrazňuji, existuje vždy více postupů k dosažení určitých cílů ve včelařství. Vyhýbám se proto označení jakékoli metody slovem "nejlepší" či "jediná možná" a podobně.
V chovu matek jsem však lehce konzervativní a nesnažím se příliš již vyzkoušené metody vylepšovat. Osvědčily se mi následující: chov v osiřelci a chov při matce s použitím sádky. Obě jsou dobré, mám za to že při chovu v osiřelci je větší množství naražených matečníků na chovných zátkách.

Chov v osiřelci
Je poměrně dosti stará metoda. Stručně popíši v bodech:
1- Matku izolujeme na cca 3 rámcích. Může se jednat o dvě mezistěny a jeden rámeček na kterém jsme matku našli. Tyto rámky můžeme vložit v úlu do "klece" z mateří mřížky (či jinak). Jde o to, aby se otevřený plod nacházel pouze na těchto třech rámcích.
2- Po devíti dnech se nachází na ostatních rámcích v úle pouze zavíčkovaný plod, z kterého už včelky nemají možnost vychovat matku. Tři rámečky s matkou vyjmeme z izolace a můžeme je použít na tvorbu oddělku, případně matku po skončení chovu vrátit do včelstva. Ostatní rámečky v úle zkontrolujeme, mohou tam být naražené matečníky, zejména v odlehlejších místech úlu. Jeden takovýto matečník může celé úsilí zhatit!
3- Přichystáme si chovný materiál - přelarvíme jednodenní larvičky od matky, kterou hodláme namnožit, do chovných zátek a za asi hodinu po odstranění matky vložíme do včelstva. Vložíme je doprostřed plodového hnízda.
4- Desátý den po založení chovné serie  matečníky zužitkujeme.

 

Chov při matce s použitím sádky
Nejdříve co je to sádka. Sádka je malý úl na asi tři rámečky bez česna s vysokým zasíťovaným podmetem, zatepleným víkem a krmítkem, obvykle balonovým.

1- Do sádky dáme dva rámečky, jeden se zásobami a jednu souš s nastříkanou vodou. Osadíme sádku smetením včel chovného včelstva z plodu (krmičky) - pozor na matku! Množství musí být dostatečné tak, aby včelky silně obsedly cca 3 rámky. Umístíme do sklepa.
2- Připravíme si chovný materiál tak, aby jsme jej do dvou hodin vložili do sádky. Pozor - včely v sádce jsou silně rozrušené, takže vložení mezi rámečky musí být rychlé, aby se včelky mezitím nerozeběhly. Krmítkem podáme cukerný roztok 1:1.
3- Za 24 hodin včelky v sádce narazí matečníky. Do medníku chovného včelstva převěsíme dva rámečky s otevřeným plodem, důležitá je přítomnost kojiček. Opět pozor na matku, musí zůstat v plodišti. Mezi tyto dva rámky v medníku vložíme chovný rámek ze sádky a vysypeme včely.
4- Desátý den po založení chovné serie  matečníky zužitkujeme.

 

Zužitkování zralých matečníků
Zralými matečníky můžeme osadit plemenáče, oplodňáčky nebo je použít do předem osiřelých včelstev.

Pro chov matek používám různé pomůcky, mimo jiné chovné kalendáře. Protože však mohou být ve více chovných včelstvech matečníky různého stáří, používám ke každému chovnému úlu samostatný papír s časovou osou na které si vyznačím akci. Nejedná se o žádný zázrak vědy :)) nicméně si tuto časovou osu a velmi jednoduchý popis chovné metody můžete stáhnout, třeba jej ve včelíně použijete.

     

Po najetí na obrázek se zobrazí komentář...

 

Domů   Zpět