Zbyněk Ludvík Gordon
18. 7. 2001
[ 20:00 ]

Z. L. Gordon:
Několik informací o mé lit. činnosti:

Vlastní literární tvorbou jsem se začal vážněji zabývat asi od 19 let. V roce 1986 jsem se seznámil s kruhem mladých autorů, kteří si začali říkat Skupina XXVI. S těmito, ale i dalšími autory, udržuji kontakt do dnes. Stručná bibliografie:
Časopisecky publikuji d roku 1986 ( Lidová demokracie, Mladý svět, Iniciály, Souvislosti, aj.) Moje básně byly publikovány v různých almanaších a lit. revue, např. almanachy Skupiny XXVI, almanach K.H. Máchy, almanach Žleby, Přetržená nit aj. Knižní publikace: Ve spárech holubice – Protis 1995 (1. vyd.) Ve spárech holubice – Protis 1996 (2. vyd) Dvář – Krásné nakladatelství 1997 V médiích mé básně zazněli např. v televizním pořadu na ČT2 (2001) v pořadu Básnické safari Své básně jsem recitoval v různých městech a místech, např. Kroměříž – Forfest, Praha, Moravské Budějovice, Brandýs n.L., Třebíč, Vimperk-Arkády, Jemnice, Paříž atd. V současné době pracuji na své třetí samostatné sbírce básní. Pracoval jsem v různých profesích – jako technik na tel. ústředně, jezný, redaktor, vydavatel, production manager v RA, nyní jako vedoucí obchodního úseku. Narodil jsem se v Jičíně, dětství jsem prožil v malé vísce Košátky a v současnosti žiji s rodinou v Brandýse n. L.

Na stránku PROGRAM

ukázka z tvorby

Program čtení

Program koncertů

Na hlavní stránku