Mořská akvaristika v zoologické zahradě Olomouc.

Akvárium Terárium 5, 7/1999

Mořská akvaristika je velmi mladým chovatelským oborem. V naší republice je teprve v plenkách a ve větší míře se začala rozvíjet teprve po roce 1989, kdy byly umožněny větší importy ryb, bezobratlých mořských živočichů a speciálních pomůcek. Nejinak tomu bylo v zoologických zahradách. Poměrně solidní expozice byla pouze ve Východočeské ZOO ve Dvoře Králové. V jiných ZOO se mořská fauna téměř nechovala.
Klipka Chelmon rostratus patří mezi známější druhy mořských rybV zoologické zahradě Olomouc na Svatém Kopečku je expozice akvárií umístěna v pavilonu šelem. Jednu stranu chodby tvoří ubikace velkých koček, na druhé straně vyhlídkové chodby jsou umístěna akvária o obsahu 1 000 až 4 000 litrů. Na akvarijní expozici navazují terária, kde ve čtrnácti nádržích chováme zástupce žab, ještěrů, hadů a drobné vampýrky Phyllostomus discolor. S přestavbou stávajících sladkovodních akvárií na mořské nádrže jsme započali na konci roku 1995. Nejprve jsme vybudovali jednu nádrž o obsahu 1 000 l. Nádrž byla pojata jako "korálový útes" a osazena byla větším množstvím "měkkých korálů" a celou řadou korálových ryb. Později se expozice začala rozrůstat a postupně byly zrekonstruovány další tři akvária, dvě opět obsahu 1 000 l a jedna 2 000 l. Jedna z nich je věnována murénám Lycodontis favagineus, v největší jsou zástupci větších druhů ryb převážně z oblasti Rudého moře. Poslední obývají převážně zástupci korálnatců, rournatců a expozice je doplněna pouze několika menšími druhy ryb. Mořské akvaristice se současná expozice bude podřizovat i nadále. Připravujeme projekt na stavbu velkého bazénu o obsahu 15 000 20 000 litrů. Zde bychom chtěli chovat větší druhy žraloků nu Carcharhinus sp. a rejnoky. Jeho stavba bude pravděpodobně dokončena na jaře roku 1999. Poslední sladkovodní nádrž, která je osazena piraněmi Serrasalmus nattereri, neonkami červenými Paracheirodon axelrodi a 7 kusy Colossoma nigripinis zůstane zachována. U každé nádrže je umístěna světelná tabule s barevnými diapozitivy všech obyvatel akvária, které slouží k názornější orientaci. Jsou zde však i záběry ze života ryb, bezobratlých a dokumentace z odchovů, které návštěvník nemůže běžně pozorovat.
Podobný pohled se návštěvníkům ZOO Olomouc naskytne již v příštím roce. Foto z výstavy Interzoo v NorimberkuAkvária jsou tvořena železobetonovým pláštěm, v čelní stěně jsou osazena skly slepenými ze 2 - 4 tabulí o síle 5 - 7 mm. Korálové nádrže jsou osvětleny dvěmi metalhalogenidovými výbojkami HQI o výkonu 250 W. Ostatní nádrže jsou nasvětleny zářivkou s trubicemi Biolux a jednou HQI lampou. Na akvária navazuje filtrační zařízení. To je rozděleno do několika sekcí, které tvoří skrápěcí filtr s makromolekulární syntetickou pěnou bioakvacit, odpěňovač, průtočný filtr s korálovou drtí a v některých nádržích je ještě umístěný řasový filtr. Uvedené zařízení je lepené ze skla a má obsah, který se rovná asi 1/4 - 1/6 obsahu nádrží. Pohyb vody je zajištěn čerpadly. Výkon filtrů většinou plně postačuje a hodnoty vody jsou udržovány v přijatelných mezích. Pouze ze začátku jsme měli problémy s výskytem řas, ty však po několika měsících pozvolna vymizely a nyní se udržují jen sporadicky na některých místech.
Dobře prosperující koráli jsou základem pro nádrže napodobující společenství korálových útesů. Uprostřed Goniopora sp.První nádrž je určena pro chov tvrdých korálů. Většina chovaných zvířat i v ostatních nádržích pochází z oblasti Rudého moře a Indického oceánu. Většina chovaných zvířat i Tubastrea, Fungia, Polyphyllia, Trachyphyllia, Catalaphyllia, Nmenzophyllia, Lobophyllia, Euphyllia, Gorgonia, Plerogyra, Anthelia, Turbinaria, Cyarina Physogyra a větevníci Favia. Z dalších bezobratlých je možné vidět korál  Porites sp. s kolonií rournatců Spirobranchus sp., rournatce Sabella sp. a krevetky Lysmata amboinensis s červenou a bílou kresbou na hřbetní straně. Ryby jsou zde chovány jen v omezené míře. Drobné Nemateleotris decora  se v akváriích někdy vytírají a lze je i odchovat. Zástupce vřeténkovitých Synchiropus splendidus a slizouny Salarias fasciatus uvidíme při neustálém obírání řas z předmětů v akváriu. Mořské jehly Dorryrhampus sp. a vlastní odchov klaunů Amphiprion polymnus jsou další druhy, které je zde možné vidět. Barevně velmi atraktivní klipky Chelmon rostratus jsou v akváriu velmi dobrým prostředkem v boji proti přemnoženým sasankám Aiptasia sp. Jejich nemilou vlastností ale je, že nedají pokoj ani některým druhům korálů.
Zebrasoma desjardini v korálové nádržiDruhá nádrž je věnována dvěma překrásným murénám se žlutohnědým síťováním Lycodontis (Gymnothorax) favagineus. Murény jsou dlouhé 80 - 90 centimetrů. Jakýkoliv pokus osadit jejich nádrž ještě dalšími rybami vždy skončil nezdarem. Murény dokázaly zdolat i velkého perutýna. Pouze po určitou dobu se udržel poustevník Pagurus a několik krevetek Lysmata amboinensis, které se s murénami velmi sžily a provádí denně očistu jejich tlamy. Je velmi zajímavé pozorovat krevetky při práci, kdy muréna trpělivě drží otevřenou tlamu a krevetky pilně vybírají potravu mezi jejími zuby. Nádrž je vyzdobena několika kameny a jako úkryt murénám slouží amfora. Murény krmíme mořskými mraženými živočichy. Rády mají chobotnice, loupané mušle i drobné rybky. Na zpestření dostávají sladkovodní ryby.
Klipky Chelmon rostratus a bodloci Paracanthurus hepatus patří mezi barevně nejatraktivnější rybyTřetí nádrž je obsahem větší než ostatní. Je také věnována větším druhům ryb. V akváriu je nejvýraznější skupina ryb Monodactylus argenteus; mladí jedinci žijí v brakické vodě, dospělci v moři. Dále jsou zde dva druhy kaniců, a to Cephalopholis argus červený s bílými skvrnami a Cromileptes altivelis, který je šedý s černou kresbou. Dále je zde možné vidět ježíka Diodon holacanthus a velkého ostence Odonus niger. Jako zdravotní policie, která pomáhá rybám tady působí čistič Labroides dimidiatus. Tito pyskouni velcí okolo 8 cm je pečlivě čistí od parazitů, odumřelých zbytků kůže a jiných nečistot. Ryba, která má o očistu zájem, ustrne a nechá se chvíli obírat. Pyskoun dává neustále chvěním ploutví na vědomí, že je plně zaměstnán , neboť se věnuje i žábrám a tlamě. Pokud by se nevytvořila podobná mezidruhová komunikace, byl by jeho život neustále ohrožen. Pár máček Chiloscyllium arabicum, i kus nádherně mramorované máčky Atelomycterus marmoratus jsou po většinu dne ukryty mezi kameny. Jakmile však ucítí potravu, ihned vyplouvají a s velkou chutí ji loví.
Poslední akvárium bylo založeno vlastně jako první. Je věnováno chovu korálnatců a bezobratlých živočichů žijících na korálových útesech a společenství korálových ryb. Z korálů zde chováme zejména zástupce rodů Clavularia, Cladiela, Sinularia, Dendronephthya, varhanitky Tubipora musica, laločníky Sarcophyton a ?pumpující koráí? korály Xenia. Z bezobratlých živočichů je zde překrásný sumýš Pseudocolochirus violaceus, ježovky Diadema setosum, modře zbarvené houby Desmacion tubular a červi rournatci Spirographis spallanzanii a Sabella sp. Z velké kolekce ryb lze jmenovat Pseudanthias aquamipinnis, pomce Pomacanthus navarchus, Chrysiptera cyanea, bodloky Paracanthurus hepatus, Zebrasoma desjardini Zebrasoma flavescens. Klauni Amphiprion polymnus žijí v naprosté shodě se sasankou Stichodactyla haddoni. Při vyrušení se v ní dokáží dokonale ukrýt. Třou se v pravidelných intervalech na kámen umístěný pod sasankou. Velmi pečlivě se starají o výtěr až do vykulení plůdku. Několikrát se nám je již podařilo odchovat. Také komorníci Dascylus carneus se již vytřeli, avšak odchov je vzhledem k velmi malé velikosti plůdku téměř neřešitelný. Tato nádrž, která vyniká společenstvím pestrých ryb a vrostlými korálnatci je bezesporu nejatraktivnější.

Použitá literatura:
Dařbuján H.: Mořská akvaristika. Studio press, Čáslav
Masuda H., Allen G.: Meeresfische der Welt. Tetra Verlag, Herenteich-Melle 1993

 
Pomacanthus navarchus žije na korálových útesech západní části Tichého oceánu. Dorůstá 15 cm.  
Krevetka Lysmata amboinensis  při očistě murény Lycodontis (Gymnothorax) favagineus
Celkový pohled do korálové nádrže. V popředí klauni Amphiprion polymnus a Zebrasoma desjardini