Odchov žralůčků perských Chiloscyllium arabicum  v ZOO  Olomouc

Akvárium terárium 10/2001
Spoluautor: Josef Drtil

Žralůčci perští čili arabští Chiloscyllium arabicum žijí v přírodě na mořském dně v hloubce 4-80 metrů, ale často se vyskytují i při pobřeží a dokonce i v porostech mangrove. Dorůstají délky okolo 80 centimetrů. Najdeme je ve vodách od Arabského zálivu až po pobřeží Indie. Živí se převážně měkkýši, korýši a rybami. Je to nenáročný a často chovaný zástupce paryb. Díky aktivnímu dýchání snáší dobře transport a v akváriu s nimi nebývají obvykle větší potíže. Chovají se nejčastěji v párech ve společnosti větších druhů ryb. Pohlaví snadno poznáme podle párových pářících orgánů u samce, které vznikly přeměnou břišních ploutví.
V naší ZOO chováme pár těchto zajímavých paryb od roku 1996, kdy jsme je získali jako 25 cm dlouhá mláďata. Pravděpodobně pocházely z odchovu některé evropské ZOO. Nejdříve jsme je umístili do nádrže o obsahu 2000 litrů, kde žily společně s většími dravými rybami. Jsou to ryby žijící spíš skrytě a ven z úkrytů vylézají jen za potravou. Proto měli návštěvníci ZOO jen málo příležitostí je vidět. Máčky krmíme 2-3 krát týdně. Zpočátku přijímaly pouze  čerstvě usmrcené sladkovodní ryby, ale po čase si přivykly a nyní dostávají i nakrájené chobotnice, sépie, krevety, loupané slávky, ančovičky a malé sledě. Vše musí být rozmražené na teplotu 20-25 °C. Potrava je dotována vitamínovými tabletami speciálně určenými pro žraloky a rybožravé živočichy Aquaminivits, které obsahují vitamíny A, D3, E, C, B1, B12 a další důležité látky.
V období rekonstrukce akvárií byl chovný pár umístěn v karanténní  nádrži o obsahu asi 500 litrů a už zde byly pozorovány první pokusy o páření. Po přemístění do velkého akvária pro žraloky černoploutvé o objemu 16 m3  jsme několikrát pozorovali úspěšné páření. Poněvadž se máčky pářily ještě v průběhu kladení vajec nepodařilo se nám přesně zjistit dobu, která uběhne mezi pářením a kladením kapsulí s vajíčky. Když se začala samice evidentně zaplňovat a bylo zřejmé, že se blíží snůška, oddělili jsme ji do větší karanténní nádrže (1800 l), kde nám po několika dnech opravdu nakladla první snůšku pěti kapsulí s vajíčky. Kapsule o velikosti 55 x 25 x 12 mm jsou opatřené dlouhými vlákny, pomocí kterých je samice přichycuje ke kamenům nebo trsům vodních rostlin. Kapsule nejsou úplně uzavřené, ale na okrajích mají v záhybech otvory patrně pro umožnění výměny vody uvnitř. My jsme je odebrali a přemístili do jiné vzájemně propojené nádrže z obavy, že by si dospělé máčky po vylíhnutí mohly mláďata splést s potravou. Samice nakladla během čtyřměsíčního cyklu celkem 39 vaječných kapsulí. Interval kladení byl 7-12 dní a většinou byly ve snůšce 2-4 vejce. Zpočátku byly některé kapsule prázdné (neobsahovaly žloutek) což bylo patrné při prosvícení. Ty jsme hned odstraňovali. Při prosvícení je  na žloutcích v kapsulích viditelný zárodek což svědčí o krátkém vývoji v těle matky. Vývin zárodků je po celou dobu dobře pozorovatelný. Dokonce se nám podařilo odchovat dvě mláďata z omylem rozřízlých kapsulí, které jsme umístili do plastové krabičky. Líhnutí nastává při teplotě okolo 25 °C  za 80-90 dnů. Tato doba bude pravděpodobně závislá na teplotě vody. Po vylíhnutí mají mláďata dokonale strávený žloutkový váček a je u nich možné rozeznat pohlaví. První 3-4 dny nepřijímají žádnou potravu, ale po této době už nejsou s krmením žádné problémy. Nejvíce se nám osvědčilo zpočátku podávat na drobno nakrájené maso z čerstvě zabitých akvarijních ryb. Jelikož se mláďata líhnou postupně, je dobré je rozdělovat podle velikosti, neboť starší jedinci napadají své čerstvě vylíhlé sourozence.
V současné době je možné v olomoucké ZOO vidět několik kusů mladých ve společné expozici s perutýny. Chovný pár se v letošní sezóně opět  začal rozmnožovat, samice nakladla 46 vajec, ze kterých se již začala líhnout mláďata.
Průběh inkubace a líhnutí žralůčků perských:
Datum Nakladeno ks Oplozeno ks Odumř. zárodků Délka inkubace Vylíhnuto ks
19.1.2000 5 2 - 93 2
19.10. 1 1 6.1.2001 - -
31.10. 3 - - - -
8.11. 4 2 - 91 2
18.11. 2 2 - 84-85 2
3.12. 2 2 1.2.,  14.2. - -
10.12. 2 2 - 83-84 2
20.12. 4 2 - 84-85 2
31.12. 2 2 - 86 2
11.1.2001 4 4 - 82-84 4
27.1. 4 4 28.2. 78-80 3
8.2. 2 2 - 80 2
17.2. 2 2 27.3.,   3.4. - -
28.2. 2 2 22.3. 78 1
celkem 39 ks 29 ks 7 ks 84* dnů 22 ks
*průměrná délka inkubace

Fotografie
1. Embryo máčky ve vaječné kapsuli
2. Mládě s nevstřebaným žloutkovým váčkem inkubované v plastové krabičce
3. Vaječná kapsule s oplozeným vajíčkem
4. Odchované mládě
5. Portrét dospělého jedince máčky arabské