Užovka stepní, Elaphe dione, v našich chovech

Akvárium Terárium 3/1995

Užovka stepní Elaphe dione Pallas, 1773 se v přírodě vyskytuje na obrovském areálu od jižní Ukrajiny a Kavkazu přes okolí Kaspického moře, sever Iránu a Afghánistánu až po Mongolsko, Koreu a severovýchodní Čínu. Na tomto obrovském území obývá řadu rozmanitých biotopů: polopouště a stepi, mokřiny v okolí Kaspiku, pohoří ve Střední Asii a na Kavkaze i do vyšších nadmořských výšek, ale nevýhýbá se ani obydleným místům.
Se svou maximální délkou okolo 100 cm patří mezi menší zástupce rodu Elaphe Fitzinger, 1833. Základní zbarvení je šedé až hnědé s tmavě hnědými nebo černými skvrnami, které se mohou spojit do souvislých pásů. Schlutz (1986) udává i výskyt jednobarevných jedinců (šedá, černá, hnědá). Já chovám dvě barevné varianty. Samec je hnědě zbarvený s tmavě hnědými pásy a jen nepatrnou černou kresbou. Samice je obdobně zbarvená, avšak na hlavě a v tmavých pásech se nachází cihlově červené skvrnky. Druhá samice má podkladní barvu šedostříbrnou s tmavě šedou a černou kresbou. Břicho u všech jedinců je světlé s tmavšími skvrnkami. Oproti tomu mláďata jsou uniformně světle šedě zbarvená s tmavě šedou kresbou. Vzhledem k rozšíření i velké barevné variabilitě je s podivem, že jde o druh monotypický. Potravní spektrum tvoří hlodavci, ptáci a jejich vejce a drobní ještěři, Trutnau (1988) uvádí i ryby, žáby  a hady.
Samci jsou menší a mají i celkově subtilnější stavbu těla.Skupinu jednoho samce a dvou samic chovám v suchém, hygienickém teráriu o rozměrech 55 x 45 x 40 cm (d, š, v). Na podlaze je speciální koberec, další vybavení terária tvoří miska na vodu, větvička a nutné jsou i úkryty například ze skořápek kokosových ořechů. Teplota se pohybuje okolo 25 - 26 °C přes den, s možností lokálního ohřevu na asi 32 °C pod žárovkou a osmihodinovým nočním poklesem na pokojovou teplotu (19 - 22 °C). Užovky pravidelně zimují po dobu asi 6 - 8 týdnů v chladničce při teplotě 4 - 6 °.
Zvířata se vždy i při manipulaci chovají klidně, bez jakékoliv snahy o kousání. Při příjmu potravy jsou poněkud plaché a nejsou tak obratné jako většina druhů rodu Elaphe. Při lovu preferují odrostlejší mláďata myší a krys, která požírají i bez předchozího usmrcení. Také boje o ulovenou kořist běžné u jiných šplhavek jsem nepozoroval. Samostatný příjem potravy je u různých jedinců individuální. Některá mláďata i importovaná zvířata loví potravu ihned po jejím spatření, jiná musí být i po delší dobu násilně krmena. Zvlášť nepříjemnou vlastností při umělém krmení je opětovné vyvrhování potravy, zejména u dospělých importovaných exemplářů. Tento stav se většinou po několika měsících chovu upraví.
Páření probíhá většinou na jaře, ale často je pozorováno i na podzim. Samice mohou vývoj vajíček po delší dobu pozdržet a vykladou je až v období příznivém pro inkubaci. Je pravděpodobné, že některé horské populace mohou být i ovoviviparní Trutnau (1988), Schmidt (1989). Já jsem ve svém chovu páření nepozoroval, první známky březosti byly patrné asi v polovině května, kdy také samice zvýšila příjem potravy. Vejce, která byla snesena počátkem června 1993 v počtu šesti kusů, měla tvar dlouhého válce (délka převyšovala šířku 2,5 - 3x). Inkubována byla v plastové krabici zcela zahrabaná do vermikulitu. Vzhledem k potřebě nižších teplot při líhnutí jsem je umístil jen na terárium na plochu nad žárovkou. Průměrná denní teplota se zde pohybovala 24 - 27 °C s nočním poklesem na 20 - 22 °C. Substrát jsem udržoval neustále vlhký. Asi po 22-24 dnech se začala prořezávat mláďata. První opustila vaječné obaly do druhého dne. Když se ani po dalších pěti dnech žádné další mládě neprořezalo, vejce jsem otevřel a v nich jsem nalezl mrtvá defektní mláďata. Ze tří živých mělo jedno také defekt v oblasti ocasní páteře. Tento nepříznivý výsledek přikládám tomu, že v první třetině inkubace stoupla teplota několikrát na 31 - 32 °C.

Obr. č. 2 Stříbřitě zbarvená samice je na rozdíl od ostatních mnou chovaných jedinců bez znatelného pruhování.

Z odchovu těchto užovek u E. Ulmana mohu uvést tyto informace. Páření proběhlo 17.8.1993, samice snesla čtyři vejce 8.12.1993. Ta byla inkubována při průměrné teplotě 24° C  s poklesem na 22° C v noci. Tři zdravá mláďata se prořezala 26.-27.12., poslední se vylíhlo 2.1.1994, mělo však znetvořené oči a 7.1.1994 uhynulo. Mláďata byla dlouhá 22,5. 23 a 24 cm, defektní měřilo 21,5 cm.
Při základních znalostech znalostech chovu hadů rodu Elaphe jsou tyto šplhavky vděčnými chovanci a lze je úspěšně chovat a rozmnožovat. Podrobnější sledování vlivu teploty na délku březosti a inkubaci by bylo jistě zajímavým námětem pro hlubší studium biologie rozmnožování těchto elegantních užovek.

Použitá literatura:
Schmidt D., Vermehrung von Terrarientieren ? Schlangen. Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, 140-141, 1989
Schultz K. D., Die hinterasiatischen Kletternatterrn der Gattung Elaphe. Teil IV. Elaphe dione (Pallas, 1773). Sauria, Berlin 8 (1):27-30. 1986
Trutnau L., Schlangen 1. Ulmer, Stuttgart. 1988