Chov krmného hmyzu

Akvárium terárium  8/1993
Část 1.

Švábi Blattodea
Švábi tvoří starobylou skupinu středně velkého, teplomilného hmyzu. Většinou jsou všežraví, aktivní za soumraku a v noci, mnozí z nich jsou synantropní a vyskytují se po celém světě. Některé druhy jsou bezkřídlé, jiným křídla chybí u samic. Celkově známe asi 3500 druhů švábů, u nás se vyskytuje 11 druhů. Jejich je u našich teraristů dost rozšířen a je poměrně jednoduchý. Velkou nevýhodou je nebezpečí úniku, mnoho druhů se v bytech dobře množí a mohou způsobovat i vážnější problémy. Tomu nejlépe zabráníme těsným víkem s hustým pletivem, vnitřními okraji namazanými vazelínou a velkou opatrností při manipulaci. Při úniku je nejjednodušeji zničíme pomocí nízkých teplot.  Rus domácí hyne při 5° C do 30 minut a při 7° C do 1 minuty. Šváby americké jsem několik dní skladoval při teplotách okolo 4 °C v lednici, ale při poklesu pod bod mrazu velmi brzy uhynuli.
Šváby chovám ve skleněných nádržích, dno je pokryto papírem nebo rašelinou s pískem, podle chovaného druhu. Podklad občas rosím. Jako úkryt používám proložky od vajec naskládané na sobě  v několika vrstvách. Krmit se dá téměř vším, jako základ krmné dávky používám suchou směs složenou z různých šrotů, ovesných vloček, sušeného mléka, masokostní moučky a k tomu přidávám všechny druhy zeleniny, ovoce, kuchyňské zbytky, piškoty apod.
Šváb americký Periplaneta americana
Je jedním z nejrozšířenějších, ale i nejobávanějších druhů. Při útěku do jiných chovů hmyzu je spolehlivě likviduje a je velmi agresivní. Někteří ještěři jej neradi žerou, protože dost nepříjemně páchne. Já jsem měl zpočátku podobné problémy, ale později se je zvířata naučila dobře přijímat. Podával jsem je na petriho miskách bez nohou a křídel. Oboje pohlaví je okřídlené, velikost asi 40 mm, samice během života snáší až 50 oothek po 16 vejcích, vývoj trvá podle teploty 4-17 měsíců a může se dožít až 4 let. Optimální teplota je 26-32 °C.
Šváb šedý Nauphoeta cinerea
Patří mezi živorodé druhy a osvědčil se mi jako velmi vhodný k chovu. Také zvířata jej dobře žerou.
Šváb obecný Blatta orientalis
Švába obecného najdeme velmi často v lidských obydlích, kde se může dobře množit i při nižších teplotách, pak se jeho vývoj značně prodlužuje. Při teplotě 25-32° C trvá 6-17 měsíců. Délka těla 20-30 mm, je tmavohnědě zbarvený, vaječné pouzdro obsahuje 16 vajíček.
Rus domácí Blatella germanica
Žije synantropně a v důsledku toho je rozšířen po celém světě. Je menší než šváb obecný (10-13mm). Vyskytuje se na místech s vyšší teplotou. Samice snáší 5 oothek se 40 vejci a vývoj trvá 2-8 měsíců.
Šváb Blaptica dubia
Tento asi 4 cm velký šváb pochází z Argentiny, okřídlení jsou jen samci, jeho předností je neschopnost lezení po skle, dobrá rozmnožovací schopnost i obliba u terarijních zvířat
Často se chovají jihoameričtí až 7 cm velcí švábi obrovští Blaberus giganteus, Blaberus cranifer a  bezkřídlý šváb madagaskarský Gromphadorrhina portentosa žije pouze na Madagaskaru. Avšak pro malou reprodukční schopnost je nezařazujeme mezi typický krmný hmyz.

Obr. č. 1 Šváb argentinský Blaptica dubia