Chov krmného hmyzu

Akvárium terárium  10/1993
Část 3.

Brouci Coleoptera

Brouci patří mezi druhově nejbohatší hmyzí řády (300 000), jejich charakteristickým znakem je první pár křídel přeměněný v krovky, které ve většině případů kryjí zadeček a blanitá křídla. Brouci jsou převážně suchozemský hmyz, ale osídlili skoro všechny biotopy, také jejich potrava je velice různorodá. Tvoří ji části rostlin, nektar, různé zahnívající látky, mnoho jich je masožravých a někteří se živí koprofágně.

Potemníci Tenebrionidae
Tito nenápadně zbarvení brouci žijí na sušších a teplejších stanovištích, jejich larvy patří mezi vůbec nejoblíbenější krmiva. Jedním z problémů při zkrmování může být pouze horší stravitelnost při požití většího množství larev. Potemníci obsahují také benzochinony a fenoly, které mají za úkol je chránit jak před predátory tak před potravními konkurenty. Při častém podávání nebo překrmování mohou způsobit těžké otravy i smrt chovaných zvířat.
Potemník moučný Tenebrio molitor
Jeho chov je dostatečně známý, avšak při společném chovu, který je nejrozšířenější, dospělí brouci žerou kukly , vajíčka i čerstvě vylíhlá imága. Proto bych chtěl popsat profesionální chov potemníků. Vajíčka se získávají v chovných nádržích 30 x 30 x 60 cm, v této nádobě je uložena druhá bedna , která má dno z jemného pletiva a nahoře je uzavřena těsným víkem. Vnitřní prostor je vyplněn vlnitým papírem, kůrou, ale nejvíce se osvědčily proložky od vajec. V této bedně je asi 5 000 kusů a každý týden přidáme 400 kusů čerstvě vylíhnutých brouků. Na dně je směs šrotu se sušeným mlékem, krví nebo masokostní močkou, míchaná v poměru 2 : 1, do které brouci přes pletivo snáší vajíčka. Jedenkrát týdně se směs s vajíčky přesype do 5 l lahví, kde s inkubují 12 - 14 dní. Po vylíhnut 12  larvy přemístíme do nádob z umělé hmoty (jako nejlepší se jeví plastové přepravky používané na zákusky), kde rostou 2 - 3 měsíce. Vlhké krmení urychluje růst. Při expedici larev 1,5 l odebereme a dáme do líhně brouků. Teplota se v chovu udržuje 22 - 30 °C, vlhkost 65 - 70 %. Larvy přikrmujeme suchou směsí podle potřeby, přidáváme krájenou zeleninu a ovoce nejlépe se osvědčila mrkev máčená ve vodě, kterou také výhradně krmíkusky), kde
Musíme si uvědomit, že čím pestřejší krmení dáme larvám, tím budeme mít kvalitnější krmivo pro naše zvířata. Někteří chovatelé proto požívají tuto směs pro moučné červy:

Pšeničný šrot 4 díly, sušené mléko 1 díl, sušené klíčky 0,5 dílu, sojový šrot 0,4 díly, šrotovaná vojtěška 0,5 dílu, ovesné vločky 1 díl, ječmenný šrot 1 díl, kukuřičný šrot 1 díl, Konvit 0,1 dílu, Plastin 0,1 dílu, Roboran 0,1 dílu, B-komplex 0,05 dílu, sušené kvasnice 0,1 dílu, sušená mrkev 1 díl, jemné piliny 1 díl, krevní moučka 2 díly
Potemník Aphitophagus bifasciatus
Tyto drobné potemníky chováme na stejné půdě jako potemníky moučné.  Přikrmují se krájenou zeleninou a ovocem. Chovnou nádrží může být jakákoliv nádoba s hladkými stěnami, aby larvy a brouci nemohli utéct, protože pak není nutné nádrž shora zakrývat. Můžeme je chovat i při pokojové teplotě, ale nejlépe se jim daří při teplotách okolo 28 - 30° C. Nezbytností je udržení naprosto suchého prostředí, jinak chovy často napadají roztoči a zcela je ničí.
Potemník Zophobas morio
Je rozšířený v Jižní a Střední Americe, délka těla 30 - 35 mm. Při teplotě okolo 30° C a vlhkosti 60 - 90 % trvá vývoj 3 - 4 měsíce. Pro chov jsou nejvhodnější skleněné nádrže o obsahu asi 50 l. Na dno dáme směs rašeliny a pilin 1 : 1. U pilin musíme dát velký pozor na zbytky lepidel a laků, které jsou pro larvy jedovaté. Brouky krmíme nejrůznějším ovocem a zeleninou, přikrmujeme různými šroty, ovesnými vločkami, občas přidáme i živočišné bílkoviny (vařené maso, sušené mléko, tvaroh, masokostní moučku...). Šplhat mohou po větvích, kam také kladou vajíčka. Praktičtější je kladištC  zhotovené z desky (sklo, umělá hmota, dřevo...), na ni přilepíme materiál, který dobře udržuje vlhkost např. molitan, látku a nad něj připevníme rám z lišt 3 - 5 mm silných, nahoru upevníme pletivo. Kladiště denně rosíme.
Mnohem více se osvědčil způsob chovu, kdy brouci byli chováni pouze na suchém substrátu směs pro cvrčky nebo moučné červy bez kladiště a pouze jsme je přikrmovali šťavnatou potravou. Chov nebyl sice tak produktivní jako v předchozím případě, ale podařilo se nám vyhnout napadení chovu roztoči. Výhodnější je opět oddělený chov, při kterém umisťujeme každé stejně staré vývojové stadium zvlášťu  Tento způsob je mnohem pracnější, ale zároveň výnosnější.

Zlatohlávci Cetoniinae
Zlatohlávci jsou nejhezčími brouky vůbec, proto se stali oblíbenými chovanci terárií. Jejich chov je velmi dekorativní a zajímavý. Navíc má tu výhodu, že si vyprodukujeme kvalitní krmivo.

Obr. č. 4 Zlatohlávek skvrnitý Pachnoda peregrina

Zlatohlávek skvrnitý  Pachnoda peregrina
Tento brouk, pocházející z tropické Afriky, patří mezi často chované druhy. Jeho až 40 mm dlouhé larvy se hodí jako výborné krmivo pro mnoho větších ještěrů. Chováme je ve skleněných nádržích, dobře zakrytých (brouci létají). Dno pokryjeme 10 - 15 cm vrstvou rašeliny a umístíme kus kůry nebo kámen, na kterém brouci sedají . Podklad musíme udržovat neustále vlhký. Zlatohlávky krmíme sladkým ovocem, nejraději mají banány, pomeranče, hrušky, jahody, jablka. V nouzi můžeme podávat sirupy, dětskou výživu s medem a kompoty. Larvy se přikrmují mrkví a ovesnými vločkami. Krmit musíme opatrně, aby se potrava v zemi nezkazila a neplesnivěla. Pro vývoj larev je důležití teplota půdy, která má být v rozsahu 27 - 30 °C.