Chov krmného hmyzu

Akvárium terárium  8-12/1993

Úvod:
Hlavní složkou potravy mnoha druhů plazů, obojživelníků, i ostatních živočichů chovaných v teráriích, tvoří bezobratlí, zejména hmyz.
Většina chovatelů krmí několika druhy členovců, mezi něž patří cvrčci domácí a dvouskvrnní, potemník moučný, někteří švábi a v letním období zpestřují potravu smýkaným hmyzem. V domácích podmínkách se dá chovat  mnohem více druhů hmyzu, které jsou dostatečně produktivní, aby se daly používat jako krmivo. Mnoho dalších chováme jen pro potěšení, ale i jejich přebytky můžeme dobře zužitkovat jako výborné zpestření krmné dávky.  Při zajišťování krmiva nesmíme zapomínat na skutečnost, že námi chovaná zvířata, kromě potravních specialistů, mají v přírodě k dispozici širokou škálu hmyzu, který je mnohem bohatší na vitamíny a minerálie než potrava z domácí produkce. Proto bychom měli toto při zakládání chovů krmných zvířat respektovat a snažit se zajistit o co nejrůznorodější složení krmiva. Určitě se nám to vrátí ve výborné kondici , vyšší odolnosti  vůči chorobám, krásném vybarvení i dobré reprodukci. Navíc můžeme ještě poznat životní projevy řady velice zajímavých živočichů, mezi něž se mnoho členovců určitě řadí.
Hmyz tvoří druhově nejbohatší třídu živočichů, počet dosud popsaných druhů se odhaduje na více než milion.