Nová koncepce chovu plazů v ZOO Olomouc
Akvárium terárium  8/1993

Historie chovu zvířat v zoologických zahradách sahá hluboko do minulosti. První zmínky o zvěřincích na dvorech egyptských panovníků jsou známy z doby 5000 3000 let před naším letopočtem. Historie chovu plazů již tak dlouhá není. Tato zajímavá skupina zvířat byla dlouho opomíjena a jejich chov byl jen okrajovou záležitostí.
Tento jev také přetrvával v našich zahradách. Větší expozice byly výjimkou, pokud byla tato zvířata vůbec chována. K pravidelnému rozmnožování docházelo jen výjimečně. Teprve v posledních desetiletích byly vybudovány samostatné pavilony a větší kolekce plazů například ve Východočeské ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, v brněnské zoologické zahradě, dále v ZOO Jihlava, Plzeň Ústí nad Labem a dalších.
Také v olomoucké zoologické zahradě byl chov plazů dlouho opomíjen. První samostatnou expozicí bylo vivárium, kde byla chována skupina kajmanů brýlových  Caiman crocodilus. Po dokončení rekonstrukce a dostavby pavilonu šelem v roce 1979 byla akvária a terária přemístěna do tohoto pavilonu. Jednu stranu expoziční chodby tvoří ubikace šelem, druhou sedm akvárií o obsahu jeden až čtyři tisíce litrů a tři velká terária. V nichž byly chovány anakondy žluté Eunectes notaeus, kajman brýlový Caiman crocodilus želvy stepní Agrionemys horsfieldi, želvy nádherné Chrysemys scripta elegans, tereky africké Pelomedusa subrufa, želvy bahení Emys orbicularis, tany obecné Tupaia glis a některá další zvířata.
Užovka velká Hydrodynastes gigasNádrže nevyhovovaly po estetické, ale především po chovatelské stránce. Proto byla v roce 1992 zahájena rekonstrukce. Na omezeném prostoru 4 x 10 metrů bylo nutno vytvořit větší počet nádrží, které by plně vyhovovaly chovaným plazům. Toto se podařilo a na poměrně malé ploše jsme vytvořili reprezentativní kolekci terarijních zvířat. Hlavní část expozice tvoří nádrž pro chov krokodýlů. Její velikost (3,2 x 3,8 m) podstatně omezila výběr druhu, které zde můžeme chovat. Nyní jsou zde krokodýli čelnatí Osteolaemus tetraspis, zapůjčení z VČ ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. My jsme se však rozhodli pro chov kajmanů Paleosuchus palpebrosus. Pět mláďat, která jsme zakoupili z odchovu zahraniční ZOO, je zatím umístěno v náhradní nádrži.
Terárium pro krokodýly bylo vybudováno v souladu s potřebami těchto zvířat. Dvě třetiny plochy dna tvoří bazén s mělčinou a hlubší částí, kde je sloupec vody až 70 cm. Souš je zasypána pískem a štěrkem s možností vytvořit 50-60 cm hluboká kladiště. Vytápění je řešeno odporovými topnými kabely zalitými v betonu pod souší i pod bazénem. Strop je prosvětlený čtyřmi akrylátovými světlíky, které částečně propouští i UV záření a zároveň dodávají dostatek světla pro růst rostlin. Stěny modelované do podoby umělých skal jsou osázené tropickými rostlinami. Rovněž kmen uprostřed výběhu je porostlý epifytními broméliemi, orchidejemi, kapradinami a dalšími rostlinami. Na exponovaných místech jsou umístěné rostliny umělé. Dostatečnou vlhkost dodává vodopád, spadající po jedné stěně do bazénu.

Obr. č. 2 Mláďata kajmanů trpasličích Paleosuchus palpebrosus

Další část expozice tvoří dvanáct menších terárií ve dvou řadách nad sebou o rozměrech 60 x 60 x 80 až 90 x 150 x 120 cm. Ty jsou obsluhovány z chodby pro návštěvníky. Každé z nich je upraveno tak, aby vyhovovalo chovanému druhu. Bohužel pro nedostatek prostoru jsme zde nemohli vytvořit napodobeniny biotopů chovaných zvířat. Přesto jsme se snažili, aby každé terárium působilo originálním dojmem. Stěny jsou obloženy různými materiály od přírodního korku a břidlice až po uměle modelované skály, většinou vytvořené ze stavebního materiálu Siporex s různou povrchovou úpravou. Osvětlení horních nádrží je kombinované umělé zářivkami a přirozené akrylátovými světlíky. Vytápění je opět řešeno topnými kabely v podlaze celé místnosti, jednotlivá terária jsou temperována na potřebnou teplotu silikonovými kabely.
Výběr zvířat byl prováděn tak, aby kolekce byla co nejvíce rozmanitá a každý návštěvník si přišel na své. Z obojživelníků zde chováme ropuchy síťkované Bufo peltacephalus, ještěry zastupují gekoni obrovští Gekko gecko, leguáni Ctenosaura sp., agamy vodní Physignathus concincinus, scinkové alžírští Eumeces schneideri algeriensis, chameleoni jemenští  Chamaeleo calyptratus. Z hadů můžeme vidět hroznýše královské Boa constrictor, užovky velkéHydrodynastes gigas, užovky diadémovéSpaleorophis diadema clifordi, užovky tchajwanské Elaphe taneniura friesei, korálovky mexické Lampropeltis mexicana a korálovky Kampbelovy Lampropeltis triangulum campbelli. Do budoucna bychom rádi obohatili kolekci o vzácnější a méně známé druhy. Například hroznýšky Lichanura sp., v jednání je také nákup korovců jedovatých Heloderma suspectum. Na nejbližší dobu je naplánována stavba stojanu s dvanácti malými nádržemi pro chov drobných zvířat. Kromě běžně chovaných druhů krmného hmyzu zde budou vystaveni také štíři, sklípkani, vzácnější strašilky a lupenitky, různé druhy brouků a další zajímaví členovci.
Terárium olomoucké zoologické zahrady je sice nevelké rozsahem, ale doufáme, že po jeho celkovém dokončení  bude lákadlem pro všechny teraristy projíždějící hanáckou metropolí. Závěrem bych rád poděkoval pracovníkům ZOO Jihlava, Dvůr Králové a Praha za cenné rady a osobní zkušenosti, které mi poskytli při stavbě terárií.