Zde najdete články publikované v nejstarším českém přírodovědném časopise pro biologickou práci ŽIVA, který byl založený v roce 1853 J.E. Purkyněm.
Redakce: Národní 3, 110 00 Praha 1
E-mail: ziva@kav.cas.cz
http://www.cas.cz/ziva


ŽIVA


 
 
E-mail: mkorinek@quick.cz