Novinky v olomoucké ZOO

Zvířata a my 8/1995

Koncem roku 1994 se podařilo olomoucké ZOO rozšířit své expozice o jeleny axisy a soby polární, které jsme dovezli z Djur Parku Kolmárdens ve Švédsku. Sobi polární žijí divoce v různých formách na severu Evropy, Asie a Ameriky. Zde byli také domestikováni a ještě dnes se používají jako domácí zvířata. Jejich využití je všestranné. Používají se jako jezdecká i tažná zvířata, ale i jako jeden z nejdůležitějších zdrojů masa a mléka v severských oblastech. U sobů na rozdíl od ostatních jelenovitých mají parohy i samice. Ty mají zvláštní stavbu. Za hlavou se stáčí dozadu a kruhovým obloukem se pak vrací dopředu. Speciální strukturu má i srst, která je dutá a velmi hustá. Je to výborné přizpůsobení severským podmínkám. Nám se podařilo získat šest zvířat dva samce a čtyři samice. Velmi závažnou překážkou chovu se ukázalo krmení zvířat. Vysoké procento v potravě tvoří lišejníky, které obsahují mnoho bílkovin. Tento problém se nám podařilo vyřešit pomocí speciálních granulí, které jsme dovezli z Velké Británie. V současnosti soby nechová žádná ZOO v České republice.
Dalším druhem jsou dva samci a pět samic jelenů axisů. Jejich domovinou jsou oblasti v jižní a jihovýchodní Asii. Patří k menším druhům jelenů. Kohoutková výška se pohybuje mezi 85 - 95 centimetry. Základní zbarvení je červenohnědé s četnými bílými skvrnami. Paroží nebývá rozvětvené, většinou mívá okolo šesti výsad.

Více o sobech polárních Rangifer tarandus