V teráriu olomoucké ZOO

Světem zvířat 8/1996

Po ukončení nedávné rekonstrukce terária v zoologické zahradě Olomouc lze říci, že původní slib doplnit stávající kolekce chovaných plazů vzácnějšími a ohroženými druhy se úspěšně daří plnit. Podařilo se nám získat několik vzácných přírůstků a s těmi nejzajímavějšími bychom vás rádi seznámili.
Korovec jedovatý Heloderma suspectumKorovec jedovatý Heloderma suspectum Čeleď korovcovitých reprezentují dva druhy. Korovec jedovatý dorůstá 40 - 69 cm délky při půl kilogramu váhy a korovec mexický, který může měřit až 80 cm. Tito impozantní ještěři obývají pouště a polopouště jihu USA a Mexika. Výrazné černorůžové zbarvení není samoúčelné. Korovci patří vedle velmi vzácného varanovce bornejského k jediným ještěrům vybaveným jedovým aparátem. Neurotoxický jed se podobá jedu kober a je známo i několik smrtelných kousnutí. Potravu vyhledávají hlavně v noci pomocí vynikajícího čichu. Nejraději mají plazy a ptačí vejce, ale loví i drobné savce. Pohlavně dospívají čtvrtým rokem. Samice v květnu až červnu snáší průměrně 3 - 5 vajec, ze kterých se po čtyřech měsících líhnou asi 150 mm dlouhá mláďata. Jako jeden z mála plazů je zapsán v Evropském chovném programu.
Hroznýš Dumerillův  Acrantophis dumerilliHroznýš Dumerillův  Acrantophis dumerilli. Rovněž madagaskarský hroznýš Dumerillův patří mezi velmi vzácné plazy. Je stejně jako předchozí druh chráněn CITES. Zde je zařazen do 1. přílohy  - nejpřísněji chráněno. Jejich vývoz z Madagaskaru je téměř nemožný. Pár těchto hadů, které chováme pochází z odchovů v péči člověka. Způsobem života i zbarvením se velmi podobá svému blízkému příbuznému hroznýši královskému. Potravu tvoří drobní savci a ptáci. Jako ostatní hroznýši je také vejcoživorodý. To znamená, že vejce se inkubují v těle samice a mláďata se líhnou v průběhu porodu nebo hned po snešení.  O životě ve volné přírodě mnoho informací není. V zajetí se však dají poměrně dobře chovat a rozmnožovat.
Užovka proužkovaná Thamnophis sirtalis tetrataeniaUžovka proužkovaná Thamnophis sirtalis tetrataenia. Užovky rodu Thamnophis obývají velká území v Severní a Střední Americe. Všichni zástupci toho to rodu jsou ovoviviparní (vejcoživorodí). V přírodě obývají nejčastěji vlhčí území nebo okolí vodních toků a nádrží. Tomu odpovídá potravní spektrum. Nejraději mají ryby, žáby a jejich pulce, žížaly, plže, v zajetí nepohrdnou ani proužkem rybího filé. Nejkrásnější, ale nejvíce ohrožená je Thamnophis sirtalis tetrataenia. Obývá malé území v San Martes u San Francisca v Kalifornii, kde je chráněná zákonem.
 

Více o teráriu v ZOO Olomouc