"Velká kniha pro chovatele savců"
V prosinci 2000 vyšla opět v nakladatelství RUBICO  "Velká kniha pro chovatele savců". Kniha má pevnou vazbu, formát A4 a 326 stran, je doplněna množstvím fotografií, kreseb a 27 rozsáhlými tabulkami. Tato kniha je v naší chovatelské literatuře jednou z prvních, která se souhrnným a tak rozsáhlým způsobem věnuje této zajímavé skupině živočichů. Členěna je do tří částí. První část knihy pojednává všeobecně o chovu, krmení, stavbě ubikací, vytápění, osvětlení, veterinární péči i odchovu mláďat. Další kapitoly jsou věnovány  systematice savců a právní problematice chovu zvířat v zajetí. Druhá část knihy popisuje chov asi sto jednotlivých druhů zvířat. Jsou zde zařazena zvířata chovaná běžně i méně obvyklé druhy, které můžeme vidět spíše v zoologické zahradě.Výběr byl prováděn zejména podle toho, zda se uvedený druh u nás vyskytuje v soukromých chovech. Dozvíme se zde o způsobu života v přírodě, výskytu a chovu v zajetí. Podrobně je rozebráno krmení, odchovy mláďat, nároky na teplotu, ubikaci a mnoho dalších důležitých údajů. U každé popsané čeledi je podrobná tabulka obsahující údaje o délce březosti, hmotnosti, počtu mláďat ve vrhu, období rozmnožování... Třetí část knihy se věnuje poněkud opomíjené právní problematice chovu zvířat v zajetí. Jsou zde vyjmenovány nejdůležitější zákony včetně všech vyhlášek a dalších doplňků, které vyšly ve Sbírce zákonů i s vysvětlujícím komentářem.
Kniha je určena začínajícím, pokročilým i profesionálním chovatelům této zajímavé skupiny zvířat, jakož i všem dalším zájemcům a milovníkům živé přírody, ale může být vhodnou pomůckou i pro veterináře a pracovníky zoologických zahrad.

Obsah -zde si můžete stáhnout  obsah knihy (Microsoft Word)
Obal-formát pdf. -zde je možné stáhnout kvalitní náhled na obálku knihy (musíte mít nainstalovaný Acrobat Reader)


"Zoologická zahrada"

Kniha Zoologická zahradaTato kniha je určená příznivcům zoologických zahrad a zvířat vůbec, popisuje historii a současnost zoologických zahrad a především přináší co nejvíce informací o jejich chovancích. Bylo vybráno přes 200 nejčastěji chovaných druhů zvířat a u každého z nich jsou uvedeny zajímavosti o jeho životě a chování v přírodě i v ZOO. Kniha je určena všem zájemcům o živou přírodu, návštěvníkům zoologických zahrad i chovatelům drobných zvířat.
 Autor: textů a fotografií Milan Kořínek
             vydala agentura RUBICO s.r.o., Olomouc v roce 1999

Knihy a CD ROMY si můžete objednat na adrese:
nakladatelství RUBICO
Rooseveltova 51, Olomouc 779 00
telefon 068/ 522 88 92, fax 068/ 522 88 93
více informací na www.rubico.cz
E-mail: rubico@rubico.cz
[Základní stránka - Články - ZOO Olomouc - Teraristika - CD ROM - Mapa ZOO - Řím - Pohlednice - Zajímavé fotografie)