Makak červenolící Macaca fuscata

ZPĚT NA MAPKU ZOO