Rosnička zelená Hyla arboreaTéměř celá Evropa až po Kavkaz a SZ Turecko
Rosničkovití žijí téměř výhradně stromovým způsobem života. Patří sem okolo 200 zástupců. Stromové druhy mají rozšířené konce prstů, které jim slouží jako přísavky. Vajíčka snáší do vody, ale i do vody zadržené v listech rostlin, broméliích nebo stromových dutinách. Některé dokonce nosí vyvíjející se vajíčka ve zvláštních váčcích na hřbetě. Téměř všechny rody obývají Jižní a Střední Ameriku, jeden se vyskytuje na Nové Guinei a v Austrálii. Jen rod Hyla se sto druhy má téměř kosmopolitní rozšíření. Jediným u nás žijícím druhem je rosnička zelená. Je poměrně běžným zástupcem naší fauny a na některých místech je hojná. V oblibě má nižší polohy s listnatými lesy. Nejčastěji ji zastihneme sedět na listech nebo větvích stromů a keřů poblíž vodních nádrží, kde ji snadno přehlédneme. Je to drobná žabka, dosahuje velikosti okolo 4 centimetrů. Býva zeleně zbarvená, ale pomocí barvoměny se dokáže přizpůsobit okolí a změnit barvu od okrové až po tmavěhnědou.  Nejčastěji je prozradí typický hlas samečka. Za pomocí rezonančního měchýře se jeho hlas nese stovky metrů a vábí jím volné samičky. Rpzmnožovací sezóna trvá až do července. Samička vypouští shluky několika desítek vajíček do vody  a sameček je zároveň oplodňuje. Samička během sezóny klade vajíčka pouze jednou, kdežto sameček může oplodnit snůšky i více samiček. Přezimují v různých norách a děrách v zemi. Dříve se rosničky chovaly v domácnostech pro svůj milý vzhled a věřilo, že mohou předpovídat počasí.