Povodeň v roce 2002

V polovině srpna roku 2002 zasáhla Čechy ničivá povodeň. Hladina Otavy v Písku začala po předchozích srážkách výrazně stoupat ve středu 7. srpna po poledni. Voda kulminovala následujícího dne kolem půlnoci na výšce necelých 530 cm. Krátce poté začala voda klesat a večer 9. srpna byl odvolán stav ohrožení. Zdálo se, že nebezpečí je zažehnáno. Jenomže deště v následujících dnech pokračovaly a vodou nasycená krajina nebyla schopna srážky přijímat. Po nedělních přívalových deštích začala hladina Otavy opět stoupat v pondělí 12. srpna dopoledne. Voda pak rychle stoupala celý den a celou noc, vzestup hladiny se zastavil až kolem sedmé hodiny ranní na přibližně devíti metrech.

Most se ocitl zcela pod vodou, nad hladinu vystupovaly pouze sochy. Mnozí Písečáci se při pohledu na běsnící vodní živel, který se hnal přes zábradlí mostu, neubránili slzám. Když 13. srpna odpoledne začala vodní hladina opadávat, všichni s obavami a napětím očekávali, jaké škody voda způsobila.

Pohled na most po snížení hladiny a objevení se mostovky byl tísnivý. Voda strhla většinu zábradlí mostu, dláždění a izolaci z mostovky, pod hladinou řeky zmizela i jedna ze soch andělů ze sousoší sv. Jana Nepomuckého. Ale co bylo hlavní: samotný most přívaly vody vydržel!


•  •  •

Hned po povodni byly zahájeny práce na opravě mostu. Ze dna řeky se podařilo vyzvednout většinu žulových kvádrů tvořících zábradlí. Přesto na každé straně mostu se nedostávalo asi pěti metrů zábradlí. Chybějící kvádry byly získány z lomu nedaleko Telče, jehož žula se nejvíce blížila původnímu materiálu (z celkem 611 žulových kvádrů zábradlí je 37 kvádrů nových).

Opravy mostu skončily 9. květnu 2003. 12. května pak byl most po rekonstrukci poprvé slavnostně nasvícen. Ještě nějakou dobu však na mostě chyběla stržená socha anděla. Podařilo se ji sice vylovit ze dna Otavy, byla ale tak poškozena, že bylo nutné vytesat novou kopii. Ta byla na most usazena v roce 2004.

Na opravu mostu po povodni byl v Písku založen zvláštní účet, na němž se díky mnoha dárcům sešlo přes pět milionů korun. Oprava mostu pak stála necelých 4,5 milionu korun.