Starobylé mosty v českých zemích (další ve fotogalerii)

Z první poloviny 14. století pochází most v Rabštejně na řece Střele, mladší ze 16. století je most ve Stříbře přes Mži se zachovalou mostní bránou. Z téhož století pocházejí i mosty v Děčíně přes řeku Ploučnici a v Brandýse nad Labem přes mlýnské rameno Labe.

Nejstarším dochovaným kamenným mostem na Moravě je pravděpodobně Svatojánský most v Litovli, postavený v roce 1592. Bohatou sochařskou výzdobou se vyznačují hodnotné barokní mosty v Náměšti nad Oslavou a ve Žďáru nad Sázavou.

Na Písecku patří k nejstarším most v Čimelicích, Varvažově, Milevsku, Dolních Nerestcích a v Putimi.

•  •  •

Karlův most v Praze

Největším a nejvzácnějším středověkým mostem u nás je ovšem pražský kamenný most, od 70. let 19. století pojmenovaný z někdejšího popudu K. Havlíčka Borovského mostem Karlovým. Vybudován byl v letech 1357 až 1402 za vlády Karla IV. a Václava IV. jako náhrada za pobořený Juditin most. Stavbu nejdříve řídil kamenický mistr Otto, který byl snad i autorem projektu, a po jeho úmrtí Petr Parléř, stavitel Svatovítské katedrály.

Juditin most v Praze(1158 až 1172) s 21 oblouky, 514 m dl.
Kamenný most v Písku (kolem 1270) se 7 oblouky, 110 m dl.
Karlův most v Praze (1357 až 1420) s 16 oblouky, 516 m dl.

Karlův most je 516 metrů dlouhý a devět a půl metrů široký, má 16 oblouků a jeho výška nad hladinou Vltavy činí 13 metrů. Na obou březích má mostecké věže, z nichž nižší z dvojvěží na Malé Straně je pozůstatkem jeho předchůdce, to jest mostu Juditina. Pilíře mostu jsou ze žuly a jsou postaveny na dřevěných roštech. Ostatní části mostu včetně zábradlí jsou z pískovce. Oproti starším středověkým mostům, prozrazujícím italský vliv, vykazuje obdobně, jako tomu bylo u mostu roudnického, znaky pokročilejší francouzské školy. Nedílnou součástí mostu je jeho výzdoba. Tvoří ji světoznámá galerie třiceti soch a sousoší světců, většinou barokního původu. Nejstarší bylo sousoší Svatého kříže z roku 1629, které jediné, původně v gotické podobě, zdobilo most v době předhusitské. Toto sousoší se však nezachovalo, dnešní jeho stav je z roku 1861 a jeho sochy jsou dílem Emanuela Maxe, autora „píseckého lva” na památníku píseckých vojínů padlých na italské frontě v roce 1859. Mezi dalšími sochami jsou díla Braunova, Brokoffů a dalších. Neméně vzácným dílem je reliéfní výzdoba a plastiky gotické mostecké věže na pravém břehu Vltavy, jež bývá označována za nejkrásnější gotickou architekturu v českých zemích.

Karlův most v Praze se staroměstskou mosteckou věží

I Karlův most byl mnohokrát poškozen povodňovými pohromami, často týmiž, které do Prahy přicházely z Prácheňska od Otavy. Nejvíce v roce 1432, kdy povodeň protrhla Karlův most na několika místech, zatímco v Písku se valila přes most a strhla jen část jeho zábradlí. V roce 1496 se most částečně pobořil poté, co po něm přejížděl těžký náklad. Oprava mostu po povodni z roku 1432 byla zcela dokončena až v roce 1503.

Největší katastrofu snad zažil Karlův most v září roku 1890. Tehdy vysoká voda naplavila spousty dřeva a kmenů a vrhla je na most. Byly smeteny dva jeho pilíře a tři oblouky. Historie zaznamenala tuto katastrofu jako národní neštěstí. Oprava mostu pak probíhala do listopadu roku 1892.

V roce 1962 byl Karlův most prohlášen národní kulturní památkou a v roce 1965 byl ukončen provoz motorových vozidel po mostě. V letech 1965 až 1978 proběhla generální oprava mostu, po dvaceti letech od jejího ukončení se však opět objevily problémy - prosakování vody do konstrukce mostu, vznik prasklin a trhlin na plášti mostu. Proto se po roce 2001 začalo uvažovat o další opravě mostu, v letech 2004 až 2005 byl stanoven časový harmonogram nové rekonstrukce mostu. První etapa, tj. oprava mostovky a zábradlí mostu, pak proběhla v období 2007 až 2010. Zahájení druhé etapy, zahrnující opravy oblouků a pilířů, je předběžně plánováno na rok 2019, práce mají trvat pět až deset let. Průběh první etapy oprav provázely emotivní rozpory mezi odbornou i laickou veřejností a zadavatelem stavby, odbornost oprav a použité technologie byly tvrdě kritizovány památkovou komisí ministerstva kultury.

•  •  •

Zde si můžeme prohlédnout zajímavou animaci stavby Karlova mostu.   


Návrat na začátek stránky