Zdroje informací

Inspirací pro vznik těchto stránek a hlavním zdrojem informací při jejich tvorbě byla publikace mého otce Jaroslava Šindeláře: Raně gotický most krále Přemysla Otakara II. v Písku, vydaná Městským úřadem v Písku v roce 1998 (2. vydání). Texty z této práce jsou na úvodních stránkách pojednávajících o vzniku píseckého mostu použity téměř beze změny, místy jen mírně upravené či doplněné.


V citované práci nacházíme odvolávky na díla, z kterých autor čerpal. Zde je jejich přehled:


O povodních, které postihly město Písek a ohrožovaly i několikrát poškodily kamenný most, se můžeme dočíst v knize:


V červnu roku 2005 vydalo Město Písek knihu:

Kniha je bohatě vypravena, obsahuje množství zajímavého obrazového materiálu a také například podrobný popis průzkumových prací a následné rekonstrukce mostu v letech 1996 až 1997.

Na konci roku 2016 vyšlo 2. upravené vydání této knihy. Toto vydání je dvojjazyčné, kromě českého obsahuje i anglický text. Již zde však nenajdeme podrobné informace o opravách a rekonstrukcích mostu.


Podrobnou studii o nedochovaném středověkém mostě v Roudnici nad Labem nalezneme v časopise:

Časopis vydává Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (www.pruzkumypamatek.cz).


Zajímavý článek o technologii stavby klenutí oblouků středověkých mostů nalezneme zde: