Most v současnosti, různé zajímavosti

Kopie soch na mostě

Jak již bylo dříve zmíněno, všechny sochy v současnosti umístěné na mostě jsou kopie. V roce 1995 před generální rekonstrukcí mostu (1996 až 1997) byly sochy z mostu sejmuty a po prozkoumání jejich stavu bylo rozhodnuto, že po restaurování, s výjimkou korpusu Krista, nebudou na most vráceny, ale nechají se zhotovit jejich kopie.

Na restaurování soch a vytvoření jejich kopií se podíleli tito restaurátoři:

Sv. Anna Samotřetí je syntetickým výduskem, ostatní sochy jsou vytesány z boháněckého pískovce. Kopie soch byly umístěny na opravený most v prosinci 1997.

Povodeň v roce 2002 strhla z mostu sochu jednoho z andělů ze sousoší sv. Jana Nepomuckého. Podařilo se ji sice ze dna řeky vylovit, ale vzhledem k jejímu poškození byla vytesána nová kopie. Ta byla na most usazena v roce 2004.

V lednu roku 2007 se přehnal přes Čechy orkán Kyrill, jehož ničivý účinek se nevyhnul ani píseckému mostu. Nápor větru zlomil kříž u sousoší Kalvárie a strhl jej i s postavou Krista do řeky. Potápěčům se podařilo kříž s Kristem najít v proudu 60 metrů od mostu a spolu s hasiči jej z řeky vyzvedli. Poškození sochy naštěstí nebylo velké, utrpěla pouze škrábance vzniklé dřením o dno řeky.

Plastiku Krista následně restauroval Robert Ritschel, vytvořil též její kopii a repliku kříže. V březnu roku 2008 byl pak kříž s kopií sochy Krista instalován na most.

Podrobnosti k restaurování kříže s korpusem Krista nalezneme v článku:

Zeman, Martin: Stat crux dum volvitur orbis. Kříž s korpusem Krista ze sousoší Kalvárie z kamenného mostu v Písku - k historii a restaurování jedné památky. In: Památky jižních Čech 3 (České Budějovice 2010, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, s. 170-174)

Originály všech soch z mostu jsou nyní vystaveny v expozici Prácheňského muzea v Písku.

• • •

Oficiální název mostu

Písecký kamenný most po celá staletí neměl oficiální název. Zřejmě nikomu nechyběl, šlo o jediný most přes Otavu v Písku a širokém okolí, takže pokud někdo hovořil o mostě v Písku nebo u Písku, byl most jednoznačně určen. Situace se změnila, když byl v roce 1941 vybudován přes Otavu nový most. Ale ani tehdy nedošlo k oficiálnímu pojmenování historického mostu, kamenný most se prostě stal „starým mostem“ a jinak jej v Písku od té doby nikdo nenazval.

Mnozí Písečáci však absenci názvu mostu považovali za nedostatek a možná i za určitý výraz neúcty k tak významné památce. Proto v roce 2007 letopisecká komise navrhla pro most název Kamenný most. Zastupitelé města toto pojmenování schválili, takže od roku 2007 platí pro písecký most oficiální název Kamenný most.

Na internetu je možné nalézt informaci (např. ve Wikipedii), že písecký most se neoficiálně jmenuje Jelení podle toho, kdo první přešel přes most po jeho dokončení. Tato legenda vznikla pravděpodobně v druhé půli minulého století a nemá žádnou oporu v historických pramenech. Takový název se pro písecký most nikdy nepoužíval.
• • •

Rozloučení se závodní kariérou Kateřiny Neumannové

1

8. května 2007 se v Písku konalo slavnostní vyhlášení vítězů ankety Král bílé stopy. V Písku proto, že dosavadní Královnou bílé stopy byla písecká rodačka Kateřina Neumannová a vzhledem k jejím úspěchům v uplynulé sezóně se předpokládalo její opětovné vítězství.

Na prostranství před kamenným mostem byl postaven velký stan, ve kterém celá slavnost přenášená Českou televizí probíhala. Historický most sehrál v celé akci nezastupitelnou úlohu. Specialisté na jeho mostovce vytvořili během předcházející noci dráhu z technického sněhu, která pokračovala až k pódiu ve stanu. Jízda staronové Královny bílé stopy přes most pak byla vyvrcholením slavnostního večera.

Písečtí občané uspořádali své rodačce, olympijské vítězce a dvojnásobné mistryni světa velkolepé ovace. Kateřina Neumannová se tak ve svém rodném městě důstojně rozloučila se svou aktivní závodní kariérou.

Dodejme ještě, že druhé místo v anketě obsadila Šárka Strachová (tehdy ještě Záhrobská) a třetí místo Tomáš Kraus.

• • •

Snaha o zapsání mostu na seznam památek UNESCO

Před rokem 2010 se objevily návrhy některých zastupitelů města Písku zasadit se o zapsání nejstaršího mostu v České republice na seznam památek UNESCO. Proto si Město Písek vyžádalo k tomuto záměru posudek památkového úřadu. Památkáři ovšem podání přihlášky jednoznačně nedoporučili, neboť naděje na úspěch by byla nulová. Důvodem je, že původní stavba mostu byla narušena jeho častými opravami, navíc jde o objekt malého rozsahu a ač v kontextu památek České republiky jde o unikátní stavbu (most je od roku 1989 národní kulturní památkou), její širší význam není tak zásadní, aby mohla být zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přitom je třeba též přihlédnout ke skutečnosti, že podání přihlášky je dosti finančně náročné, navíc k ní musí být vypracovány a přiloženy potřebné posudky.

Po tomto neúspěchu vznikl návrh, který by mohl mít větší naději na kladné vyřízení, a to místo zapsání jedné památky zapsat celou jejich skupinu. Jednalo by se o skupinu gotických památek vybudovaných královskou písecko-zvíkovskou kamenickou hutí. Kromě píseckého mostu by zahrnovala hrad Zvíkov a několik dalších staveb. O činnosti písecko-zvíkovské kamenické huti se však nachází velmi málo historických pramenů, neexistují ani žádné záznamy, které stavby huť vlastně vybudovala. Bylo by možné je nalézt podle kamenických značek, šlo by však o náročnou práci na velmi dlouhou dobu, odhadem až na deset let, přičemž výsledek by byl velice nejistý.

• • •

Pamětní mince s motivem píseckého mostu

V květnu roku 2011 vydala Česká národní banka emisi pamětních mincí z cyklu Mosty České republiky se zobrazením píseckého mostu. Nominální hodnota mince je 5000 Kč.

Česká národní banka vyhlásila soutěž na výtvarné provedení mince, které se zúčastnilo 17 výtvarníků s celkem 22 sádrovými modely. Komise pro posuzování návrhů na české peníze v listopadu 2009 udělila první cenu a doporučila k realizaci návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Ocenila dokonalé vystižení vzhledu píseckého mostu, vynikající vyplnění plochy obou stran mince a zobrazení sochy sv. Jana Nepomuckého jako uznávaného patrona mostů.

Bankovní rada České národní banky pak v prosinci 2009 vyslovila souhlas s rozhodnutím komise a schválila realizaci mince. Emise mince proběhla 25. května 2011.

Česká mincovna razila mince ze zlata o ryzosti 999.9 ve dvojím provedení. Kvalita běžná (standard) a špičková (proof) se liší povrchovou úpravou a provedením hrany. U mincí špičkové kvality je pole mince vysoce leštěné a reliéf je matován, hrana je hladká. Mince běžné kvality mají hranu vroubkovanou. Průměr mince je 28 mm, hmotnost 15,55 g a síla 1,95 mm.

• • •

Spolek Přátelé Kamenného mostu

Spolek Přátelé Kamenného mostu Písek byl založen 24. září 2012. Jde o sdružení občanů, kteří si kladou za cíl propagovat a zviditelnit historický symbol města – Kamenný most, ale i ostatní památky města. Chtějí rozšířit zájem občanů o historické památky i o historii samotnou, zapojit je do života ve městě, vytvořit z mostu místo setkávání, představení místní kultury, řemesel, konání jarmarků.

Stěžejními akcemi spolku je Jarní slavnost (otevření turistické sezóny v Písku) a Svatomartinská neděle. Obě akce se těší značnému zájmu veřejnosti, most i jeho předpolí ožije v těchto dnech nebývalým ruchem. Součástí těchto akcí je bohatý kulturní program a řemeslný jarmark s ukázkou tradičních řemesel. Na Svatomartinskou neděli samozřejmě nechybí martinské víno ani příjezd sv. Martina na bílém koni. Odpoledne je pro děti v Divadle pod čarou připravena diskotéka, po setmění projdou děti s lampiony městem a celá slavnost je zakončena ohňostrojem na Kamenném mostě.

V létě se spolek podílí na pořádání Večerů U Slona, na podzim na Dnu evropských památek a Běhu mezi mosty. Přes zimní měsíce pořádá besedy o historii a o historických památkách v Písku a na Písecku pod názvem „Dnes pijeme kávu s …” Ty probíhají v Kávovém klubu Vykulená Sova, který se nachází nedaleko Kamenného mostu.

• • •

Poškození sochy sv. Jana Nepomuckého

Ve večerních nebo nočních hodinách ze čtvrtka 12. na pátek 13. dubna 2018 si neznámý vandal vyzkoušel svoji sílu na kopii sochy sv. Jana Nepomuckého na Kamenném mostě, které urazil pravou ruku v zápěstí. Socha byla brzy opravena, pachatele se však nepodařilo nalézt a usvědčit ani pomocí kamerových záznamů.

K poškození sochy došlo znovu 13. února 2021. Podíleli se na něm dva cizinci, z nichž jeden lezl na sochu a ulomil jí opět dlaň pravé ruky. Tentokrát však byli pachatelé zadrženi a předáni Policii ČR.

• • •