3/5

Milevsko, most u kláštera

GPS: N 49°27.39235', E 14°22.00637'

Mostu překlenujícímu Milevský potok je na základě jeho vzhledu přisuzován barokní původ. Milevský kronikář Josef Kytka však ve své knize z roku 1940 uvádí jako datum dokončení mostu rok 1857. Na mostě je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Most se nachází v blízkosti premonstrátského kláštera založeného roku 1184, v jehož areálu stojí původně románská bazilika. Stejně tak hřbitovní kostel v sousedství je původem z 12. století se zachovalou románskou věží.