4/5

Most v Dolních Nerestcích - 1814 až 1816
délka 37 m, šířka 6 m, 3 oblouky

GPS: N 49°29.73165', E 14°4.28383'

Kamenný empirový most překlenuje říčku Skalici. Původně byl vyzdoben osmi pískovcovými barokními sochami světců pravděpodobně z dílny čimelického sochaře Jana Karla Hammera. Poškozené sochy byly z mostu sneseny již v roce 1985, aby se zamezilo jejich dalšímu chátrání. Nyní jsou uloženy v uzavřeném prostoru v Čimelicích, uvažuje se o zhotovení kopií soch a o jejich opětovném umístění na mostě.