Obrázky

 

Výroba kyseliny sírové

 Výroba hliníku (Al)

Produkty z ropy

 Výfuk (katalizátor)