Jednoduché číslovkové předpony

    Jednoduché číslovkové předpony jsou řecké nebo latinské názvy číslovek, případně zlomků; jejich přehled je uveden v tabulce. Číslovková předpona mono- se zpravidla v názvu neuvádí. Číslovkové předpony se píší dohromady se složkou názvu, k níž se vztahují.

 Název předpony 

 Odpovídající číslovka 

 mono- 

 1 

 di- 

 2 

 tri- 

 3 

 tetra- 

 4 

 penta- 

 5 

 hexa- 

 6 

 hepta- 

 7 

 okta- 

 8 

 nona- 

 9 

 deka- 

 10 

 undeka- 

 11 

 dodeka- 

 12 

 atd. 

 hemi- 

 1/2 

 seskvi- 

 3/2 Příklad 1. H3PO4 - kyselina trihydrogenfosforečná nebo tetraoxofosforečná.

Příklad 2.
H5IO6 - kyselina pentahydrogenjodistá nebo hexaoxojodistá.