Rekonstrukce kotelny základní školy - Bohuslavice u Zlína


Investor:
Obec Bohuslavice u Zlína


Obecní úřad Bohuslavice u Zlína
763 51 Bohuslavice u Zlína
Česká Republika
Zpracovatel:
Neuwirth


Újezda 579
687 08 Buchlovice
Česká Republika


  Cíle projektu
  Stručný popis projektu
  Technologie
  Plán projektu
  Kvalita
  Rozpočet
  Závěr
Cíle:

  • Demontáž zastaralé kotelny na spalování koksu.
  • Zlepšení životního prostředí obce.
  • Výstavba environmentálně šetrného nového systému na spalování dřevní štěpky.
  • Zlepšení místních ekologických podmínek se snížení ročních emisí škodlivých látek.
  • Zlepšení globální ekologie snížením emisí skleníkového plynu.Stručný popis projektu:

Původní stav:

Obecní základní škola s přidruženou mateřskou školou, využívala dva kotle VSB IV na vytápění a ohřev TUV. V těchto kotlích na tuhá paliva se spaloval koks, což ovlivňovalo nejen životní prostředí obce, ale také rozpočet obecního úřadu.Projektovaný stav: Instalace nového technologického zařízení kotelny na ekologické spalování dřevní hmoty s částečným využitím výměníků stávajících kotlů. Moderní regulační technika zaručuje optimální provoz s minimalizací provozních nákladů.

Výhody: Výhodné využití stávajících prostor kotelny a skladu paliva.

Nevýhody: Z finančních důvodů a dostupných obecních zdrojů rekonstrukce stávajícího topného systému škol nebyla možná.


Technologie:

Použitá technologie

Centrální tepelný zdroj – stavební část
Pro rekonstrukci tepelného zdroje byla využita stávající kotelna a sklad paliva. Rozdílná výšková úroveň mezi skladem paliva a kotelnou zjednodušila stavební úpravy pro podávání paliva do kotle. Úprava podlahy skladu pro hrablový dopravník tvořila největší podíl stavebních úprav.

Centrální tepelný zdroj – technologická část
Kotelna:
Kotelna na ohřev teplé vody pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody o výkonu 250 kW využívá dřevních paliv ve formě pilin a štěpků o rozměrech 30x30x80 mm s maximální vlhkostí 50%. Konstrukce kotle umožňuje bez problematické spalování i spékavých materiálů, jako je kůra i některé druhy slámy. Kotel má automatické podávání paliva ze skladu paliva a je opatřen automatickou regulací celého procesu spalování, automatickým zapalováním a odpopelňováním. Dokonalá regulace vyžaduje pouze občasný dozor kotelny.

Kotel je konstruován jako předtopeniště využitím stávajícího kotle jako výměníku. Podávací šnek paliva, hořák, dohořívací komora, odtahový ventilátor, odlučovač odpopelňovací zařízení tvoří součást kotle. Příslušenstvím je elektrický rozvaděč a hydraulická jednotka. Celý proces spalování je řízen regulací, jejíž komfort lze uzpůsobit dle přání zákazníka. Palivo je do hořáku podáváno šnekem, který má protipožární ochranu proti proniknutí ohně do skladu paliva. V hořáku je palivo posunováno podavačem. Odpopelňování je automatické do připraveného kontejneru. V případě problémů s dodávkou či podáváním paliva, je dodán rezervní zdroj na topný olej. Tento hořák může , v případě nutnosti být nainstalován přímo do výměníků tepla.

Sklad paliva:
Sklad paliva je s posuvným dnem zaručující rovnoměrnou dodávku paliva pomocí hřebelových dopravníků shrnujících palivo do násypky šroubových dopravníků. Podávací šnek dopraví palivo do hořáku kotle.

Topný systém:
Kotel je připojen na nový rozdělovač a sběrač. Celý topný systém je rozdělen do čtyř topných větví s automatickou ekvitermí regulací nezávislou pro každou větev. Pro ohřev TUV je samostatná větev s termostatickým ovládáním

Regulace:
Regulace výkonu kotle je prováděna automaticky, v závislosti na teplotě topné vody. Toto je dosaženo pomocí směšovacího ventilu a oběhových čerpadel.
Plán projektu:

Kvalita:

Tempo přípravy projektu
Příprava dokumentace je z velké části závislá na vypracování dokumentace přijatelné státními organizacemi. V tomto případě jejich podpora zjednodušila přípravu potřebné dokumentace a uvedení díla do provozu.

Dodávky
Důsledná kontrola větší části projektové dokumentace zamezila vzniku závažných technických problémů. Výjimkou je projektová dokumentace spalovacího procesu a řízení (tak zvané výrobní tajemství). Pravidelné kontrolní dny a návštěvy výrobců zařízení eliminovaly vznik závažných technických problémů a problémů plnění plánu.Rozpočet:

                                               Investiční náklady

Stavební práce 230 000 Kč € 7 666,67
Kotelna a sklad paliv 1 750 000 Kč € 58 333,33
Tepelné izolace 20 000 Kč € 666,67
Regulace 90 000 Kč € 3 000,00
Elektroinstalace 25 000 Kč € 833,33
Inženýrská činnost 65 000 Kč € 2 166,67
Celkem 2 180 000 Kč € 72 666,67


                          Provozní náklady

Původní Nové
Palivo 486 600 Kč € 16 220,00 68 900 Kč € 2 297,67
Elektrické energie 15 810 Kč € 527,00 15 120 Kč € 504,00
Osobní náklady 108 000 Kč € 3 600,00 60 000 Kč € 2 000,00
Údržba 10 000 Kč € 333,33 25 000 Kč € 833,33
Celkem 620 410 Kč € 20 680,33 169 020 Kč € 5 634,00Závěr:

Úspěchy: Neúspěchy:
© Karel Nový-Neuwirth 2003
Optimální rozlišení 800x600