NEUWIRTH - O firmě

NEUWIRTH je inženýrská firma specializovaná na inovace energetických systémů od návrhů až po konečnou dodávku zákazníkům, kteří mají zájem o snížení nákladů na palivo, snížení energetických nároků a snížení produkce škodlivých exhalací. Firma nabízí kompletní energetický návrh, který obsahuje studii, projektové práce, dodávku, montáž a servis energetických systémů pro průmysl a občanské stavby.


Firemní motto je: "Ekonomické řešení ekologických a energetických zařízení.......od studie po klíč."

Podle firemního motta, studie možností, technicko-ekonomické studie, projektové práce pro stavební povolení a realizační projekty jsou zpracovány pro energetické systémy se zvláštním důrazem na alternativní zdroje energie, například biomasu.

Firma je schopna dodat, instalovat a zaručit servisní služby zákazníkům na zařízení o výkonu 0,1 až 10 MW. Tato energetická zařízení pro spalování různých paliv, jako biomasa (dřevo a sláma), bioplyn, zemní plyn, LTO atd. nebo využití odpadního tepla, mohou být dodána jako pouze topná zařízení nebo zařízení kombinovaná pro výrobu tepla a elektrické energie.