přesun na HOME PAGE

Plánky lezeckých oblastí v okolí Tábora

Lezecké stěny pod Táborem

1. I. Lom 2. Klokotská 3. Na Papírně 4. Jarní stěna
5. Modrý lom 6. Srdcovka 7. Nová skála 8. Jelení skok

Modrý lom

Jelení skok

 

Modrý lom:

Nachází se za Bechyňským mostem asi 600 m po proudu řeky Lužnice. Je charakteristický velkou plotnou šedomodré barvy, podle níž dostal jméno. A právě touto plotnou vedou nejhezčí cesty, vyznačující se jemnými chyty a stupy. Nad plotnou jsou dva slaňovací kruhy viz. náčrt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1) POČERNICKÁ V. I.části plotny koutem pod převis. Koutem přes převis na šikmou plotnu a doprava do lehčího terénu. J. Pištěk- J. Svoboda 1987

- 2) ČERNÁ IV. Nástup pod velkým převisem. stěnou pod převis, traverz vpravo, vzhůru a doleva nad převis. Dále vpravo ke kruhu. F. Pozniak- J. Marek 1974

- 2a) I VARIANTA IV. Pod převisem šikmo vlevo na římsu cesty č.1) J Pištěk 1974

- 2b) II VARIANTA V. Doleva pod převis a zleva přes něj, plotnou do lehčího terénu. T Kouba 1986

- 3) KONIPASÍ IV. Přímo vzhůru k pravému okraji převisu na něj a koutem ubíhajícím dol. na okraj lomu. J Marek- J. Zachariáš- P. Konečný 1978

-4) PRO KOCURA TADEÁŠE VI-. Nástup vpravo od č. 3 ve spádnici do nýtů. Přímo k okraji lomu. M. Bláža

- 5) ZELENÁ IV+. Vpr. od č. 4 přes dva malé balkónky a nýt na okraj lomu. P Konečný- J. Hauser 1977

- 6) POSVÍCENÍ V RASOVINĚ VI. Nástup pod balkónem, hladkou stěnou na něj a přes nýt vzhůru na okraj lomu. T. Kouba- Z Kučera 1987

- 7) 100 JARNÍCH KILOMETRŮ V. Vpravo od č. 6 přímo přes skobu a nýt na vrchol. D. Šípka- M. Řezáč 1985

- 8) MODRÁ IV. Uprostřed plotny šikmo do prava ubíhající spárou. Na jejím konci traverz 2 m doprava a na vrchol. Táborští lezci.

- 8a) VARIANTA IV+. Od druhé skoby přímo vzhůru. P. Konečný- J. Tecl 1980

- 9) SPEKTRUM V+. Vpr. od č. 8 přímo přes vhloubení do hnízda (nýt) a přímo na vrchol. P. Konečný- J. Zachariáš 1982

- 10) RELAXAČNÍ VII-. Nástup z pr. strany hloubení a přímo přes nýt na okraj lomu. J. Pištěk 1985

- 11) KORTÁNKA V. Vpr. od č 10 je mnoho jemných puklinek. V jejich směru až na malý balkónek (skoba) a podél uzavřené spáry. Táborští lezci.

- 11a) VARIANTA IV+. Z balkónu vzhůru a doprava na poličku a na vrchol. P. Konečný- J. Zachariáš 1980

- 12) MUCHOLAPKA VI+. Nástup jako č 11. Šikmo vpravo pod nýt a přímo (nýt) na vrchol. F. Vondruška 1987

- 12a) VARIANTA VII+ Nástup přímo pod nýtem. F. Vondruška

- 13) HOKEJKA III. (nejištěno). Při pravém okraji plotny vpr. zalomenou spárou do členitého a lámavého terénu. Táborští lezci.

- 13a) VARIANTA III. (lámavé, nejištěné). Přímo po hraně. J. Pištěk- P. Pištěk 1982

- 14) DLOUHÝ TRAVERZ V. Nástup jako u č. 1 a celou stěnou do č. 13. Táborští lezci.

V současnosti se bohužel poblíž lomu hloubí nová čistička a hlušina je navážena právě do tohoto lomu. Už v tuto chvíli je zasypán asi metrový nástup stěny. Škoda. Pravda je , že díra pro čističku už by měla být téměř vyhloubena, a tak snad lom více zasypán nebude.

Jelení skok:

Leží na levém břehu Lužnice, proti restauraci Harachovka. Řeku lze přejít asi tak 200 m za Harachovkou po proudu řeky. U této lávky končí cesta pro motorová vozidla a pokračuje pouze pěšina. Přímo k pěšině spadá kolmá stěna Jeleního skoku, rozdělená dvěma výraznými zářezy na tři části.

- 1) HRANA III. Zleva ze stráně na stupňovitou hranu a po ní na vrchol. Táborští lezci 1957

- 2) LEVÁ CESTA V. Stěnou při hraně souběžně se Stěnovou. J. Zachariáš - P. Konečný 1980

- 3) STĚNOVÁ V. V levé části skály podle spáry (skoba) a mírně vpravo (skoba) pod vrcholový blok, dol. na hranu a na vrchol. J. Tymel - F. Pozniak 1956

- 3a) VARIANTA V+. Přímo přes vrcholový blok. J Tymel - F. Pozniak 1956

- 4) PRAVÁ C. IV. Nástup přes střechovitý převísek a přímo pod vrcholový blok.

- 4a) VARIANTA IV. Nástup 3 m vpravo a šikmo vlevo vzhůru. P. Konečný - J. Zachariáš 1980

- 5) KOUTOVÁ - LISTOVÁ IV-. Koutem na plošinu se stromem a přímo vzhůru pravým koutem na vrchol, nebo traverz ve výši vrchol. bloku doleva. Táborští lezci 1957

- 6) CESTA MANUÁLŮ IV. Stěnou pod komín, jím na balkón a po hraně na vrchol. P. Konečný - J. Zachariáš 1980

- 7) KLIKATÁ IV. Zleva na poličku. První blok přelézáme zprava, druhý zleva a koutem vpravo na vrchol. P. Konečný - J. Zachariáš 1980

- 8) CESTA STÁLÝCH ZÁKAZNÍKŮ IV. Přes velké bloky a stěnou vlevo do kouta a na vrchol. J Zachariáš - P. Konečný 1980

- 9) BOČNÍ III. Komínem na vrchol. Táborští lezci

- 10) LUPENOVÁ IV. Přímo do spáry a na plošinu pod převislý blok (smyčka), sleva na vrchol. Táborští lezci. 1958

- 11) CESTA ZTVRDLÝCH RUKOU V+. Převislou stěnou sokolíkem na balkón a koutem ubíhajícím vlevo. J. Zachariáš - P. Konečný 1980

- 11a) JASNÁ ZPRÁVA V+. Z balkónu č. 11 přímo vzhůru a zleva přes převis na vrchol. M. Krofta - J. Pištěk

- 12) TRAVERZ IV. Ze stráně vlevo na balkónek a traverz vodorovnou spárou (druhá odspoda) do kouta. Po lavici doprava na římsu. Sestup asi o 2 m a dále do spáry cesty č. 10. Pod převislým blokem a doprava do stráně. Z Svoboda 1958