Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Hospodaření obce za rok 2004

Rozpočtové příjmy

Rozpočtové výdaje


Rozpočtové příjmy obce v roce 2004

Pol.

Popis

Schválený

Upravený

Skutečnost

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.

290.000,00

290.000,00

306.624,00

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

95.000,00

95.000,00

135.222,00

1121 Daň z příjmů právnických osob

291.000,00

291.000,00

329.155,00

1211 Daň z přidané hodnoty

485.000,00

485.000,00

495.884,00

1341 Poplatek ze psů

6.000,00

6.000,00

5.350,00

1511 Daň z nemovitostí

360.000,00

360.000,00

313.433,00

4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.

-

42.500,00

42.500,00

4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státu

400.000,00

497.781,00

479.781,00

4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů

-

170.000,00

170.000,00

4134 Převody z rozpočtových účtů

-

-

36.710,00

4139 Ostatní převody z vlastních fondů

-

-

32.488,00

4216 Ostatní investiční přijaté dotace

-

389.000,00

389.000,00

Suma Bez ODPA

1.930.000,00

2.629.281,00

2.739.147,00

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

-

-

13.241,00

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí

15.000,00

13.000,00

-

* Ostatní zemědělská a potravinářská činnost

15.000,00

13.000,00

13.241,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

50.000,00

116.000,00

116.630,00

* Pěstební činnost

50.000,00

116.000,00

116.630,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

75.000,00

50.000,00

37.850,50

* Pitná voda

75.000,00

50.000,00

37.850,50

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí

5.000,00

16.000,00

14.076,50

* Ostatní záležitosti kultury

5.000,00

16.000,00

14.076,50

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí

20.000,00

20.000,00

20.700,00

* Bytové hospodářství

20.000,00

20.000,00

20.700,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5.000,00

5.000,00

3.700,00

* Pohřebnictví

5.000,00

5.000,00

3.700,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

535.000,00

585.000,00

584.750,00

* Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

535.000,00

585.000,00

584.750,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

80.000,00

80.000,00

75.500,00

* Sběr a svoz komunálních odpadů

80.000,00

80.000,00

75.500,00

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků

10.000,00

5.000,00

4.349,500

2132 Přijmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí

2.000,00

2.000,00

100,00

2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod. majetku

1.000,00

1.000,00

4.160,00

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

23.000,00

13.000,00

13.000,00

3111 Příjmy z prodeje pozemků

20.000,00

-

-

* Činnost místní správy

56.000,00

21.000,00

21.609,50

2141 Příjmy z úroků (část)

33.000,00

18.000,00

17.343,35

* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

33.000,00

18.000,00

17.343,35

** PŘÍJMY CELKEM

2.804.000,00

3.553.281,00

3.644.547,85

NahoruRozpočtové výdaje obce v roce 2004

Pol.

Popis

Schválený

Upravený

Skutečnost

5021 Ostatní osobní výdaje

30.000,00

33.000,00

32.902,00

5139 Nákup materiálu j.n.

20.000,00

3.000,00

3.278,00

* Pěstební činnost

50.000,00

41.000,00

41.312,40

5139 Nákup materiálu j.n.

5.000,00

-

-

5169 Nákup ostatních služeb

8.000,00

8.000,00

4.200,00

* Silnice

13.000,00

4.000,00

4.200,00

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost

41.000,00

41.000,00

41.160,00

* Provoz veřejné silniční dopravy

41.000,00

41.000,00

41.160,00

5151 Studená voda

64.000,00

27.000,00

27.034,80

5171 Opravy a udržování

10.000,00

-

-

5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně

11.000,00

11.000,00

11.310,00

* Pitná voda

85.000,00

38.000,00

38.344,80

6121 Budovy, haly a stavby

100.000,00

489.000,00

489.000,00

* Revitalizace říčních systémů

100.000,00

489.000,00

489.000,00

5171 Opravy a udržování

5.000,00

-

-

* Předškolní zařízení

5.000,00

-

-

5321 Neinvestiční dotace obcím

74.000,00

74.000,00

75.041,50

* Základní školy

74.000,00

74.000,00

75.041,50

5321 Neinvestiční dotace obcím

4.000,00

4.000,00

4.000,00

* Činnosti knihovnické

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5021 Ostatní osobní výdaje

26.000,00

25.000,00

24.830,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5.000,00

-

-

5139 Nákup materiálu j.n.

20.000,00

34.000,00

33.925,13

5153 Plyn

12.000,00

1.000,00

1.060,00

5154 Elektrická energie

9.000,00

21.000,00

21.722,50

5155 Pevná paliva

5.000,00

-

-

5169 Nákup ostatních služebt

30.000,00

22.000,00

21.255,40

5171 Opravy a udržování

30.000,00

-

-

* Ostatní záležitosti kultury

137.000,00

103.000,00

102.793,03

5171 Opravy a udržování

20.000,00

-

-

* Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his

20.000,00

-

-

5021 Ostatní osobní výdajee

20.000,00

-

420,00

5139 Nákup materiálu j.n.

10.000,00

3.000,00

3.495,00

5169 Nákup ostatních služeb

10.000,00

-

-

5194 Věcné dary

4.000,00

9.000,00

8.819,00

* Ostatní záležitosti kultury,církví a sdě.

25.000,00

13.000,00

12.734,00

5021 Ostatní osobní výdaje

10.000,00

2.000,00

1.170,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30.000,00

30.000,00

-

5139 Nákup materiálu j.n.

20.000,00

23.000,00

7.332,00

5169 Nákup ostatních služeb

10.000,00

-

-

* Ostatní tělovýchovná činnost

70.000,00

9.000,00

8.502,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

7.000,00

-

-

5171 Opravy a udržování

8.000,0

7.000,0

7.204,90

* Bytové hospodářství

15.000,00

7.000,00

7.204,90

5154 Elektrická energie

30.000,00

27.000,00

26.529,00

5169 Nákup ostatních služeb

3.000,00

-

-

5171 Opravy a udržování

12.000,00

15.000,00

16.237,00

* Veřejné osvětlení

45.000,00

42.000,00

42.766,00

5139 Nákup materiálu j.n.

4.000,00

4.000,00

3.452,50

5151 Studená voda

1.000,00

-

-

5156 Pohonné hmoty a maziva

-

1.000,00

-

5169 Nákup ostatních služeb

5.000,00

5.000,00

4.540,00

* Pohřebnictví

10.000,00

8.000,00

7.992,50

5239 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně

15.000,00

26.000,00

26.684,00

6349 Ostatní invest. dotaec veř.rozpočtům územní

585.000,00

585.000,00

581.417,00

* Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

600.000,00

611.000,00

608.101,00

5169 Nákup ostatních služebí

10.000,00

-

-

* Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10.000,00

-

-

5169 Nákup ostatních služeb

65.000,00

54.000,00

67.240,00

* Sběr a svoz komunálních odpadů

65.000,00

54.000,00

67.240,00

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

400.000,00

494.000,00

494.772,00

5021 Ostatní osobní výdaje

10.000,00

4.000,00

3.414,00

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.

108.000,00

128.000,00

128.641,00

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

35.000,00

45.781,00

44.52700

5139 Nákup materiálu j.n.

10.000,00

23.000,00

23.521,50

5156 Pohonné hmoty a maziva

5.000,00

12.000,00

11.947,00

5169 Nákup ostatních služeb

-

7.000,00

7.991,00

5171 Opravy a udržování

5.000,00

-

-

* Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

573.000,00

713.781,00

714.813,50

5139 Nákup materiálu j.n.

1.000,00

-

-

5169 Nákup ostatních služeb

1.000,00

-

-

* Požární ochrana " dobrovolná část

2.000,00

-

-

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

200.000,00

178.000,00

177.785,00

* Zastupitelstva obcí

200.000,00

178.000,00

177.785,00

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

-

800,00

800,00

5019 Ostatní platy

-

1.422,00

1.422,50

5021 Ostatní osobní výdaje

-

7.691,00

7.691,00

5139 Nákup materiálu j.n.

-

8.928,50

8.928,500

5169 Nákup ostatních služeb

-

3.563,50

3.563,00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

-

266,00

266,05

5175 Pohoštění

-

696,00

696,00

* Volby do zastupitelstev územních samospráv

-0

23.367,00

23.366,50

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

-

2.089,00

2.089,00

5019 Ostatní platy

-

2.054,00

2.054,00

5021 Ostatní osobní výdaje

-

8.168,00

8.168,00

5139 Nákup materiálu j.n.

-

9.649,50

9.649,50

5161 Služby pošt

-

11.890,00

395,00

5169 Nákup ostatních služeb

-

-

11.495,50

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

-

823,00

823,00

5175 Pohoštění

-

928,50

928,00

* Volby do Evropského parlamentu

-

35.602,00

35.602,00

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

211.000,00

188.000,00

188.426,00

5021 Ostatní osobní výdaje

5.000,00

11.000,00

11.775,00

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.

48.000,00

51.000,00

51.004,00

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

19.000,00

18.000,00

17.900,00

5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

4.000,00

2.000,00

1.939,00

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

14.000,00

22.000,00

22.755,00

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

50.000,00

110.000,00

110.488,62

5139 Nákup materiálu j.n.

20.000,00

198.000,00

198.702,61

5154 Elektrická energie

8.000,00

13.000,00

12.940,50

5155 Pevná paliva

10.000,00

14.000,00

13.767,00

5156 Pohonné hmoty a maziva

20.000,00

-

-

5161 Služby pošt

5.000,00

12.000,00

12.164,00

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

50.000,00

65.000,00

64.151,00

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

-

15.000,00

14.050,00

5167 Služby školení a vzdělávání

2.000,00

1.000,00

790,00

5168 Služby zpracování dat

20.000,00

32.000,00

31.795,32

5169 Nákup ostatních služeb

50.000,00

279.000,00

279.390,60

5171 Opravy a udržování

-

2.000,00

1.355,00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

15.000,00

29.000,00

29.184,70

5175 Pohoštění

3.000,00

2.000,00

2.110,50

5194 Věcné dary

-

1.000,00

1.811,50

5362 Platby daní a poplatků

-

1.000,00

238,00

* Činnost místní správy

554.000,00

1.066.000,00

1.066.738,35

5141 Úroky vlastní

105.000,00

105.000,00

104.245,40

5163 Služby peněžních ústavů

20.000,00

13.000,00

13.049,50

* Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

135.000,00

118.000,00

117.294,90

5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům

-

-

32.488,00

5349 Ostatní převody vlastním fondům

-

-

36.710,00

* Převody vlastním fondům v rozpočtech územní

-

-

69.198,00

5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých

-

-

6.000,00

* Finanční vypořádání minulých let

-

-

6.000,00

5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých

6.000,00

6.000,00

-

5901 Nespecifikované rezervy

210.000,00

119.531,00

-

* Ostatní činnosti j.n.

216.000,00

125.531,00

-

** VÝDAJE CELKEM

3.052.000,00

3.801.281,00

3.763.909,38Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
e-mail:
obec_police@quick.cz

Made by Poly