Vítáme Vás na našich www stránkách

Obec POLICE

 

Rozpočet obce na rok 2005

Plánované příjmy

Plánované výdaje


Plánované příjmy obce na rok 2005

od-pa

položka

druh příjmu

částka v Kč

 

1211

Daň z přidané hodnoty

510 000,-

 

1111

Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.

306 000,-

 

1112

Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.

150 000,-

 

1121

Daň z příjmu právnických osob

350 000,-

 

1341

Poplatky ze psů

6 000,-

 

1511

Daň z nemovitosti

320 000,-

1031

2111

Příjmy z poskyt. služeb (les)

20 000,-

1019

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

12 000,-

2310

2111

Příjmy z poskyt. služeb (vodné)

31 000,-

3319

2132

Příjmy z pronájmu (KD)

15 000,-

3612

2132

Příjmy z pronájmu (byty)

25 000,-

6171

2111

Příjmy z poskyt. služeb (kopírování)

1 000,-

6171

2132

Příjmy z pronájmu nemovitostí

1 000,-

6310

2141

Příjmy z úroků

18 000,-

6310

2142

Příjmy z dividend

10 000,-

6171

2310

Příjmy z prodeje

4 000,-

6171

2321

Přijaté neinvestiční dary

6 000,-

6171

2329

Ostatní příjmy (Vlček)

140 000,-

 

3111

Příjmy z prodeje pozemků

50 000,-

 

4129

Ost. dotace (pozastávka plyn)

200 000,-

 

8115

Přebytek z roku 2004

126 000,-

 

8124

Uhrazené splátky půjčených pr. (úvěr)

- 180 000,-

 

8124

Uhrazené splátky půjčených pr. (plyn)

- 110 000,-

Příjmy celkem

 

2 732 000,-

NahoruPlánované výdaje obce na rok 2005

od-pa

položka

druh příjmu

částka v Kč

1031

5021

Odměny (dohody, les)

30 000,-

1031

5139

Nákup materiálu (les)

32 000,-

2212

5139

Silnice –materiál

5 000,-

2212

5169

Silnice – nákup služeb

4 000,-

2221

5193

Dopravní obslužnost

41 000,-

2310

5151

Pitná vody

3 000,-

2310

5329

Dotace veřejným rozpočtům

11 000,-

2321

5169

Odvádění odpadních vod

3 000,-

2334

6121

Revitalizace (rybník Džbánov)

110 000,-

3113

5321

Neinvestiční náklady ZŠ

103 680,-

3314

5321

Knihovna

5 500,-

3319

5021

Odměny – dohody

25 000,-

3319

5137

KD – DKP

30 000,-

3319

5139

KD – materiál

30 000,-

3319

5153

KD – plyn

3 000,-

3319

5154

KD – el. energie

15 000,-

3319

5155

KD – pevná paliva

4 000,-

3319

5169

KD nákup služeb

2 000,-

3319

5171

KD údržba a opravy

10 000,-

3326

5171

Obnova kulturních památek

10 000,-

3399

5021

KK. odměny

1 000,-

3399

5139

KK. mateiál

11 000,-

3399

5159

KK. služby

10 000,-

3399

5194

KK. věcné dary

9 000,-

3419

5139

Hřiště materiál

3 000,-

3419

5154

Hřiště- el. energie

4 000,-

3419

5169

Hřiště- nákup služeb

6 000,-

3419

5171

Hřiště – opravy

25 000,-

3612

5171

bytové hospodářství (Plyn. KD)

26 000,-

3631

5154

Veřejné osvětlení – el. energie

28 000,-

3631

5171

Veřejné osvětlení – opravy

20 000,-

3632

5139

Pohřebnictví – materiál

4 000,-

3632

5169

pohřebnictví – služby

5 000,-

3633

5171

plyn Spáčil

50 000,-

3722

5169

Odpad – služby

75 000,-

3745

5011

VPP – odměny

500 000,-

3745

5031

VPP – sociální

130 000,-

3745

5032

VPP- zdravotní

45 000,-

3745

5139

VPP- materiál

10 000,-

3745

5156

VPP- pohonné hmoty

11 000,-

3745

5171

VPP- opravy a údržba

10 000,-

5512

5154

Hasiči – el. energie

1 000,-

6112

5023

Odměny zastupitelstvo

200 000,-

6171

5021

Správa – odměny dohoda

10 000,-

6171

5011

Správa – odměny

200 000,-

6171

5031

Správa – sociální

55 000,-

6171

5032

Správa – zdravotní

20 000,-

6171

5038

Pojištění prac. proti úrazu

2 000,-

6171

5136

Správa, knihy

5 000,-

6171

5139

Správa, materiál

50 000,-

6171

5154

Správa – el. energie

12 000,-

6171

5161

Správa, služby pošt

12 000,-

6171

5162

Služby telekonunikací

60 000,-

6171

5166

Právnické služby

20 000,-

6171

5167

Školení

2 000,-

6171

5168

Zpracování dat

32 000,-

6171

5169

Nákup ost. služeb

5 000,-

6171

5171

Údržba a opravy

20 000,-

6171

5173

Cestovné

10 000,-

6171

5175

Pohoštění

2 000,-

6171

5194

Věcné dary

1 000,-

6310

5141

Úroky

95 000,-

6310

5163

Služby peněžních ústavů

20 000,-

6409

5329

Ostatní činnosti (TSP)

30 000,-

6409

5901

Rezerva

407 820,-

Výdaje celkem

 

2 732 000,-

Sestaveno : 23.2.2005

Vyvěšeno : 28.2.2005

Sundáno : 15.3.2005

Schváleno v ZO Police : 16.3.2005


Předchozí

Nahoru

Start

Obec POLICE
Police 5, 789 73 Úsov, Česká republika
tel.: +420 (583) 435 153
fax: +420 (583) 435 153
e-mail:
obec_police@quick.cz

Made by Poly