OBEC VÍSKA

      První zmínku o Vísce zapsala v kronice v Nové Vsi u Chotěboře paní kronikářka Jarmila Součková:

"Roku 1515 daroval,odkázal pan Mikuláš Trčka z Lípy panu Mikuláši Otmaru z Holohlav na Vísce vsi dvě

Vésku malau, zápisnou a Čečkovice a navíc ještě rybník Stavenovský i se dnem"(desky zemské)

      Podle místní pověsti je počátek obce úzce spjat se zaniklou osadou na nedalekém návrší Rouzeň. O Rouzeni

existují dvě verze pověsti. V první verzi se tvrdí, že osada byla zničena v bojích roku 1279 po porážce českého krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli.Druhé znění uvádí, že se tak stalo až po vpádu Matyáše Korvína do našeho

kraje roku 1469.

      Josef Kalousek v Památkách archeologických soudí (1297 a další): Několik jednotlivců si prý založilo v té době sídliště na ostrohu nad potokem, který tu byl popsán jako Novoveský. Byli to ti, kteří obdělávali severovýchodní svahy úpatí Rouzeně. Sídliště přijalo snad až později název Víska.

      Ve Vísce žije 180 trvale přihlášených obyvatel. Obec leží pod Železnými horami  mezi obcemi Nová ves u Chotěboře a Maleč ve vzdálenosti 7 km od Chotěboře.

 

úvodní strana