Náhradní plnění

   Naše firma nabízí možnost uplatnění náhradního plnění. Spolupracujeme s firmami,které
zaměstnávají více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností, a tím splňují
podmínku zákona č.474/2001 Sb.