Obec Toužetín a její části Sulec a Donín leží asi 8 km jihovýchodně od okresního města Louny na KÚ Toužetín a KÚ Donín. V současné době je zde k trvalému pobytu přihlášeno 306 obyvatel.

Obecní úřad Toužetín
Toužetín č.p. 42
440 01  Louny

Telefon starosta:  415 694 261
Telefon účetní:      415 694 004
El. adresa: ou.touzetin@quick.cz
http://web.quick.cz/ou.touzetin