Ing. Hana Pardubická – Hradec Králové

Překlady a tlumočení

Translations and interpretation

Právě jste otevřeli webovou stránku překladatelských služeb pro anglický jazyk. Buďte vítáni.

You have just entered a web-page of interpreting services in English language. Be welcomed.

  Na základě původního vzdělání a několikaletých zkušeností se vedle textů obecného charakteru specializuji zejména na technické obory (stavebnictví, strojírenství, spotřební zboží, měřící a regulační přístroje, logistiku, průmysl potravin, technologické celky, jemnou mechaniku a další), to znamená např. návody, popisy činností, technické a smluvní podmínky a dokumentace, posudky, protokoly, prezentace firem, obchodní korespondenci a podobně. Tyto překlady provádím obousměrně, tedy jak z angličtiny, tak z češtiny.

  Based on my original education and several years of experience, besides texts of general character I specialize primarily in technical domains (building industry, mechanical engineering, consumer goods, measuring instruments and control devices, logistics, food industry, technological assemblies, precise mechanics and others). These include e.g. operating instructions, working descriptions, technical and contractual terms and documentation, appraisals, reports, company presentations, business correspondence and similar. I render those translations both from English to Czech and vice versa.

Nabízím Vám:
  Odbornost, spolehlivost, příznivé ceny, dodržení sjednaných termínů.

  Jsem připravena vyjít vstříc Vašim zvláštním požadavkům.

I can offer:
  Expert knowledge, reliability, favourable prices, adherence to the agreed terms.

  I am ready to meet your special demands.

  Děkuji za Vám návštěvu mé webové stránky a těším se na osobní kontakt:
                                                                                                                Hana Pardubická

pardubicka@quick.cz

tel., fax: 495 220 476