Marcela Škanderová
739 81 Milíkov 156
telefon: 558/362209, 724/086055
e-mail:
pkmilikov@quick.cz