ING.ARCH.PAVEL MANSFELD
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA
LICENSED ARCHITECT ILLINOIS USA
MANSFELD IDC s.r.o.

SÍDLO:
PRUSICKÁ 3261/1, 100 00 PRAHA 10, STRAŠNICE

KONTAKT:   777 26 9995


BYTOVÉ STAVBY

OBČANSKÁ VYBAVENOST

STAVBY PRO ZDRAVOTNICTVÍ

STAVBY PRO OBCHOD A ADMINISTRATIVU

INTERIÉRY
ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTI

PROJEKTANTI

STAVEBNÍ INŽENÝŘI

TECHNICKÝ DOZOR
KOOPERACE
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S DEVELOPERY:
REŠERŽE A VYHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ Z HLEDISKA ÚZEMNÍHO PLÁNU, VYHODNOCOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK V ÚZEMÍ, EKONOMICKÉ ANALÝZY
SPOLUPRÁCE S PROJEKTOVÝMI ORGANIZACEMI NA PROJEKTECH VELKÉHO ROZSAHU, SUBDODÁVKY PROJEKČNÍCH PRACÍ
URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

INŽENÝRING
PROJEKTOVÁ
DOKUMENTACE

SLUŽBY
TERMINÁL SEVER 2
LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ
AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE
S GP NIKODEM A PARTNER SPOL.s.r.o.
ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY TECHNISERV
PRAHA
REKONSTRUKCE
OSOBNÍ RESUMÉ
ING.ARCH.PAVEL MANSFELD

Vzdělání:
ČVUT- Škola architektury, 1968-1974.
Akademie výtvarných umění, škola architektury, 1975-1978.

Profesní registrace:
Profesní licence architekta ve státě Illinois, USA; člen České komory architektů v České republice.Příklady projektů


MANSFELD IDC s.r.o. / MANSFELD ARCHITEKT

2010
VILADŮM PRAHA- KOMOŘANY -Projekt bytového domu

2010
MAGNETICKÁ REZONANCE OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN- projekt diagnostického zařízení

2002-2005Terminál Sever 2 – Projekt rozšíření areálu letiště v Praze Ruzyni; společně s generálním projektantem stavby Nikodem a Partner s.r.o.
autorská spolupráce na všech stupních PD od ÚR až po realizaci.

2006-2007
Gynekologicko porodnická klinika VFN v Apolinářské ulici v Praze 2. Rekonstrukce křídla historické budovy porodnice - oddělení šestinedělí, onkologie,
ultrazvukové diagnostiky.

2004
FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE – pracoviště magnetické rezonance
ve funkci GP

2003
TECHNISERV
rekonstrukce kancelářské budovy; Praha 10.

2001
Rezidenční čtvrť Nová Liboc, Praha 6. Komplex obytných domů různé velikosti se 165 bytovými jednotkami – urbanistické řešení,   dispozice jednotlivých domů, varianty architektonického řešení, koordinace sítí. Společně s Ing.arch. Jaroslavem Koskem.


2001
ELGIGANTEN – Čestlice. Projekt nákupního centra na stupni studie a ÚR s VPÚ DECO PRAHA a.s.

2000
Kateřinská 10, Praha 2. Rekonstrukce bytového domu v památkové zóně s komerčními jednotkami.  Funkce GP společně s Ing.arch. Jaroslavem Koskem.

2000
450 bytových jednotek, Chodovec, Praha 11. Projekt stavební části pro stavební řízení včetně koordinace PD pro generálního projektanta stavby VPÚ DECO PRAHA a.s.- společně s Ing.arch. Jaroslavem Koskem.

2000
Technické muzeum v Brně. Přestavba průmyslového objektu s novou přístavbou na novou budovu muzea. Funkce GP.

2000
Gynekologicko porodnická klinika VFN v Apolinářské ulici v Praze 2. Rekonstrukce křídla historické budovy porodnice – oddělení endoskopie a oddělení rizikového těhotenství ve funkci GP; oddělení neonatologie. Koncepční plán rekonstrukce celého objektu kliniky.

1999
Palác Flora, Praha. Polyfunkční budova  s vícepodlažní nákupní galerií, podzemními garážemi, velkoplošnými prodejnami, restauracemi, plochami pro zábavu. Budova dále obsahuje patra nájemních kanceláří a multikino. Ing arch. Pavel Mansfeld je spoluautorem projektu společně s Ing.arch.
Petrem Frantou do stupně projektu pro stavebního povolení.

1999
AUTO ISR - VW/AUDI , Průhonice. Prodejní centrum s opravnou automobilů. Projekt stavební části a koordinace projektu pro generálního projektanta stavby VPÚ DECO PRAHA a.s.

1998
M 2000 - Mercedes Benz, Praha - Karlín. Rekonstrukce historické budovy na prodejní centrum a opravnu automobilů. Projekt stavební části a koordinace projektu pro generálního projektanta stavby VPÚ DECO PRAHA a.s.


Archtekt Pavel Mansfeld získal rozsáhlé zkušenosti v oblasti projektování staveb nejrůznějších typologických kategorií, a to zejména během svého působení v USA. Pracoval  na řadě projektů nemocnic, klinik, diagnostických center, laboratoří, domovů pro seniory, rekonstrukcí zdravotnických zařízení, ale také nákupních center, obytných budov, budov občanské vybavenosti komerčního i administrativního poslání. Na většině níže uvedených projektů procoval v pozici architekta jako zaměstnanec projektové firmy, zejména Jeames Cox Assoc. Inc. v Chicagu, Illinois:

Tiffani Kim Institute 310 W. Superior, Chicago, IL, USA – rekonstrukce  komerčního objektu

New York Jewelers, Chicago, IL, USA. Rekonstrukce tří podlaží původního municipálního projektu pro zlatnickou firmu.

Bufford Cove Townhomes, Burham, IL, projekt řadových rodinných a bytových domů.

Trustee Facility- nerealizovaný projekt vězení pro 200 rezidentů, Chicago, IL.

Fort Deaborn Subdivision, IL; zastavovací plán pro využití území bývalé vojenské základny pro novu obytnou zástavbu.
    
Hillcrest Healthcare Center, Jeffersonville, Indiana; geriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou.

Riverview of Ann Arbor, Ann Arbor, Michigan; geriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou.

Whitehall of Novi, Michigan;geriatrické centrum, rekonstrukce s přístavbou.

IHS of Brentwood, Burbank, IL, zdravotní centrum.

Schervier Pavilion, Warwick, New York - nové geriatrické centrum se 120 lůžky,  rekonstrukce stávající budovy - bydlení pro starší občany..

CGH Medical Center ER/GI Lab, Sterling, Illinois – přístavba k nemocnici – laboratoře, endoskopie, centrum první pomoci.

VA Medical Center, Marion, Indiana- rekonstrukce nemocnice pro válečné veterány.

Lakeside Park Development and Restoration Corporation, Chicago, IL-  urbanistický projekt pro bydlení lidí s nízkými příjmy a s nákupním centrem.

Lakeshore Health Services Corporation, Manitowoc/ Two Rivers, WI; projekt nemocnice se 120 lůžky.

Du Page Surgi-Center, Oakbrook, IL- zdravotní centrum.
  
Dear Grove Condominiums- projekt obytného areálu v předměstí Chicaga.

Water Tower Development Corporation- řada projektů jednopodlažních nákupních center v oblasti Chicaga.

River Forest Lake Street Development, River Forest, IL, autorský návrh vysokopodlažní obytné budovy a nákupního centra.
    
Narco Elmhurst Centre, Elmhurst, Illinois - 180,000 SF administrativní budova.

Westmont Commons, Westmont, IL- projekt nákupního centra.

info@mansfeld-idc.com
Architekt
Architekti
Projektant
Projektanti
stavební inženýři
projektová dokumentace stavby
projektová dokumentace Praha
projektová dokumentace česká republika
projekt domu
projekty bytových domů
projekt bytového domu
projekt rekonstrukce
projekt přestavby
projekt zateplení domu
projekt na stavbu rodinného domu
projekt revitalizace panelového domu
projektová dokumentace pro územní řízení
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
projektová dokumentace pro stavební povolení
projektová dokumentace pro stavební řízení
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a dodavatele stavby
tendrová dokumentace pro výběr dodavatele stavby
zjednodušené územní řízení
dokumentace pro ohlášení stavby
architektonický návrh stavby
návrh projektového řešení
autorský dozor
technický dozor investora - stavebníka
stavební dozor
dohled nad stavbou
dohled nad prováděním stavby
zajištění projektové dokumentace
obstarání stavebního povolení
vyřízení stavebního povolení
vyřízení územního rozhodnutí
obstarání územního rozhodnutí
projednání projektu s orgány státní správy
projednání dokumentace stavby
podání žádosti o stavební povolení
vypracování projektu pro stavební povolení
vypracování projektu pro provádění stavby
přípravná dokumentace stavby
dokumentace a podklady pro výběr zhotovitele stavby
dokumentace a pro výběr dodavatele stavby
komplexní služby pro developery

letiště terminál Praha Ruzyně
Technické muzeum Brno
Projekty - zdravotnické zařízení, ordinace
domov důchodců, seniorů
geriatrické centrum
diagnostické centrum
vědecké a výzkumné pracoviště
stavby pro vědu a výzkum

komerční a obchodní centrum

architect
architectural design
architectural services
project documents
Prague Czech Republic
REZIDENCE OKRUŽNÍ UL., PRAHA KOMOŘANY