M3nk1280s.jpg (8904 bytes)

M3nk1285s.jpg (7293 bytes)

M3nk1288s.jpg (8515 bytes)

 

M3nk1277s.jpg (7561 bytes)

M3nk12881.jpg (7689 bytes)

 

M3nk1237ss.jpg (8917 bytes)
M3nk1235s.jpg (11135 bytes)

 


Pavel Dias

PLANETA MALÉHO PRINCE

POSELSTVÍ MALÝCH PRINCů - fotografie a obrázky dětí

Pavel Dias /narozen 9. 12. 1938/. V roce 1958 absolvoval SUPŠ v Brně a téhož roku nastoupil na pražskou FAMU - obor kamera. V letech 1960 - 61 studium přerušil a pracoval na Barrandově. Od 1961 pokračoval ve studiu FAMU na nově vzniklém oboru fotografie, který absolvoval roku 1964. Koncem 50. let začal publikovat v nově vzniklém časopisu Mladý svět. Významně se zasloužil o vysokou úroveň české reportážní fotografie 60. let. Pracuje v duchu humanistické reportážní a dokumentární fotografie. Dlouhodobě vytváří tematické celky: “Torzo” /holocaust/, “Koně”  /Tvář dostihu - Svět koní, Svět lidí - Mizející svět koní/, “Slavnosti naděje” /církevní slavnosti/ a “Osiřelá sousedství” /židovská tematika/. V letech 1983 - 88 vyučoval na SUPŠ v Brně. Od roku 1989 pedagogicky působí na pražské FAMU, kde v roce 1995 habilitoval na docenta. Od roku 1996 vyučuje na Vyšší odborné škole filmové ve Zlíně. V letech 1997 - 99 vedl Atelier reklamní fotografie na IRTMK při zlínské Technologické fakultě VUT. V roce 1997 byl kurátorem výstavy “Zlín a jeho lidé” /Městské muzeum Zlín/ a fotografické části rozsáhlé výstavy “Liturgický rok” /Dům umění města Brna/. O rok později organizoval fotografickou část výstavy “Zločiny komunismu” /Klášter - Rajhrad u Brna/. V roce 1999 kurátorem výstavy “Alexandr Hackenschmied” /Muzeum Zlín/ a v roce 2000 expozice “Fabianka” /Zlín/, rovněž věnovaná tvorbě Alexandra Hackenschmieda.
V roce 1994 začal realizovat “fotografickou hru” pro děti s poruchou krvetvorby.

Motto projektu : “Jsi zodpovědný za svou růži”
                                                  Antoine de Saint - Exupéry

Práci na fotografickém projektu, který se měl týkat dětí dlouhodobě ležících na hematologickém oddělení motolské nemocnice, zahájil Pavel Dias v roce 1994. Bylo to 15 let poté, co onemocněl leukémií jeho syn Pavlík a na její následky zemřel.
Pro projekt zvolil název  “Malý princ” a “fotografickou hru” pojmenoval “Planeta malého prince”.Práce na projektu začala v červnu 94.
Děti pracovaly v závislosti na svém zdravotním stavu, v době, kdy se cítily dobře.
Koncepce souboru tkví v uceleném příběhu. Na jeho začátku stojí snímek vstupních dveří hematologického oddělení a na poslední fotografii jsou zachyceny temné siluety dvou postav před prosvětleným oknem - chlapec a jeho maminka při odchodu z nemocnice domů...
Součástí expozice se staly kresby, které děti postupně vytvářely s Alžbětou Šafrákovou /učitelkou základní školy motolské nemocnice/ .
Již v průběhu prací se Dias obrátil na vedení farmaceutické firmy Shering Plough a Výbor dobré vůle Olgy Havlové. Představil jim projekt a svůj záměr. Výsledkem byla realizace putovní výstavy /premiéra - Rudolfinum 16.12. 1994/, vydání knihy, zřízení účtu a převzetí záštity nad celou akcí. Rovněž byly organizovány benefiční koncerty.
Výtěžek z prodeje knihy a z dalších aktivit směřoval na podporu hematologického oddělení v Praze - Motole. Kniha obsahovala 39 černobílých reprodukcí fotografií, 24 barevných reprodukcí výtvarných prací a texty vystihující přání dětí, které zaznamenávala v průběhu psychoterapie Dr.Věra Reichlová.
Ještě v prosinci téhož roku se autor obrátil na vedení časopisu Magazín Fotografie. V rámci soutěže “Moje Vánoce s fotoaparátem 94”, kterou redakce připravovala, byla otevřena kategorie pro děti z hematologických a onkologických oddělení. Fotografická hra tak mohla pokračovat na odděleních v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a Českých Budějovicích. Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci Interkamery /13.5.1995/.
V roce 1995 Pavel Dias vyzval k účasti vedení dalších nemocnic a práce pokračovala na hemato - onkologických odděleních dětských klinik v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích.Projekt nesl název “Poselství malých princů”.
Pavel Dias reprodukoval barevně fragmenty - detaily jejich kreseb, které citlivě adjustoval s černobílými fotografiemi. Barevné obrazy tak ještě mnohem víc přibližovaly dětské prožívání a oživovaly černobílý svět zachycený na fotografiích.
Ve spolupráci se sdružením rodičů postižených dětí a lékařů - HAIMA - organizoval výstavy a finanční sbírky na mnoha místech po celé ČR. K dispozici byla čísla kont všech zúčastněných nemocnic a každý případný dárce si mohl zvolit, kam darovaný finanční obnos připadne. V průběhu roku 1996 se uskutečnily výstavy spojené s humanitárními sbírkami v Praze, Brně, Ostravě, Zlíně,Vsetíně, Kroměříži, Olomouci a Českých Budějovicích.
Snahou Pavla Diase bylo spontánní “fotografickou hrou” posílit duševní stav dětí, přinést radost do těžkého údobí jejich života a zviditelnit problémy i potřeby hemato-onkologických oddělení. Chtěl upozornit na náročnou práci zdravotníků v tomto prostředí.
Pod Diasovým vedením děti vytvořily silný dokument o vlastním velkém utrpení v nemoci, o snaze zdravotnického personálu jim všemožně pomoci i o rodičích, kteří s nimi v jejich nejtěžších životních chvílích mohou být a tím je podporovat .
Ke spolupráci byli přizváni studenti katedry fotografie FAMU - Jan Bezucha, Zdeněk Sokol, Dragan Dragin, Petra Štěpánová, Zdeněk Stolbenko, Pavla Hrachová a řada dalších lidí, kteří se prací zapojili do dvouletého projektu. V závislosti na sponzorech se mohly uskutečnit výstavy, koncerty, sbírky, byla vydaná obrazová kniha.

Projekty “Planeta malých princů” a “Poselství malých princů” přiblížily život dětí na hemato-onkologických odděleních velkých nemocnic. Řadu lidí přivedly na myšlenku pomoci, ať již jakoukoliv cestou.