M3nk1110s.jpg (12487 bytes)

M3nk1111s.jpg (8593 bytes)

M3nk1106s.jpg (13331 bytes)

M3nk1113s.jpg (21696 bytes)

M3nk1112s.jpg (6459 bytes)

M3nk1105s.jpg (6313 bytes)

M3nk1104s.jpg (10553 bytes)

M3nk1108s.jpg (9311 bytes)

M3nk1107s.jpg (9461 bytes)


Jindřich Štreit

CESTA KE SVOBODĚ

Jindřich Štreit /narozen 5. 9. 1946/. Vystudoval gymnázium /1963/ a Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci /1967/. Vyučoval na základní škole v Rýmařově, později byl ředitelem základních škol v Sovinci a Jiříkově. V letech 1974 - 97 pořádal na Sovinci výstavy českého i evropského výtvarného umění. Od roku 1998 vede galerii v Bruntále.
Ve své tvorbě se věnuje sociálnímu dokumentu. Od roku 1972 rozvíjí rozsáhlý soubor “Život vesnice”. V polovině 70. let vytvářel soubory z divadelního zákulisí a ze života Romů. V letech 1974 - 77 studoval Školu výtvarné fotografie SČF. V roce 1982 byl vězněn /za údajné hanobení státu a prezidenta/, potom pracoval jako knihovník, později jako dispečer na státním statku. V letech 1990 - 93 byl zaměstnancem Okresního úřadu v Bruntále. Od roku 1991 je odborným asistentem katedry fotografie FAMU /kde v roce 2000 habilitoval na docenta/ a Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Vede studentské projekty - Lidé Hlučínska devadesátých let 20. století, Náš svět, Zlín a jeho lidé. V 90.letech vytvořil řadu dokumentárních cyklů v České republice i v zahraničí - ve Francii, Anglii, Rakousku, Německu, Japonsku, Maďarsku, na Sibiři. V České republice realizoval projekty Ženská věznice, Břevnovský klášter, Lidé olomouckého okresu, Mikulovsko, Třinecké železárny. Řada z jeho souborů byla vydána knižně.

 Od 90. let začíná Jindřich Štreit v rámci svých projektů spolupracovat s úřady sociálních služeb na Moravě, později i s Ministerstvem zdravotnictví ČR. Fotografické soubory tak získávají další rozměr ve smyslu pomoci dané problematice.
V letech 1993 - 94 vytvořil soubor fotografií o zdravotně postižených lidech, který se týkal problému bezbariérového bydlení i přístupu do veřejných prostranství v Olomouci. Snahou bylo na náročné životní podmínky “vozíčkářů” upozornit a přispět k jejich řešení.

V roce 1999 sestavil ve spolupráci s Oddělením sociálních služeb Úřadu města Olomouce soubor 75 fotografií s tematikou stáří - z České republiky i zahraničí /Japonska, Rakouska, Francie, Burjatska/ pod názvem “Síla paměti”. Putovní výstava k Mezinárodnímu roku seniorů měla společně s katalogem a plakáty za cíl připomenout důstojnost stáří, jeho hodnoty a respektování .
Další výrazný projekt Jindřicha Štreita s humanitárním zaměřením pojmenovaný “Cesta ke svobodě” se týkal drog a drogové závislosti. Byl zahájen v roce 1996 na základě výzvy Mgr. Stanislava Tomana, protidrogového koordinátora Okresního úřadu Bruntál.
Původně se měl projekt týkat resocializačního zařízení PASTOR BONUS v Podlesí u Světlé Hory, kde se mladí lidé léčí z drogové závislosti. Fotografie měly sloužit okresnímu úřadu jako propagační materiál.Práce se však postupně rozšířila na problematiku
drogové závislosti v mnoha jejích stádiích a podobách, včetně vztahu drogově závislých rodičů a jejich dětí.
Jindřich Štreit říká :
“Nejdůležitější bylo fotografie vybrat tak, aby měl celý soubor určité zobecnění. Nechtěl jsem to udělat drasticky, protože jsem poznal, že ti lidé jsou většinou mimořádně inteligentní, chytří, vzdělaní. Hlavně jsou hodně citliví a to je možná ten problém
...”
Autor se snažil využít všeho, co mohlo zesílit dopad souboru. “Cesta ke svobodě” byla prvně představena veřejnosti již na podzim roku 1997 v Bruntále. Od té doby měla v různých obměnách 25 repríz. Zároveň putovala po Francii, byla v Lucembursku a v Rakousku.

Součástí výstav jsou cykly přednášek protidrogových odborníků i autora, který záměr vysvětluje :
“Já nechci, aby to byla výstava pro výstavu. Snažím se o to, aby pokaždé probíhala série přednášek. Aby se lidé, kteří jsou ve stadiu léčby z drogové závislosti, setkávali s mladou generací ze základních škol, z gymnázií. Je to určitá startovací dráha k diskuzi. Řada lidí za mnou chodí a říká: “My jsme si vůbec nedovedli představit, co to droga je, a zde je v celé šíři a se všemi důsledky.”
“Cesta ke svobodě” je nejen kvalitním souborem dynamických fotografií plných symbolů, napětí, které svědčí o autorově profesionalitě a schopnosti vcítit se do problému, ale hlavně - je velkým přínosem v boji proti drogám a jejich rozšiřování.