PRÁVNÍ PŘEDPISY

Vybrané dokumenty ze Sbírky zákonů ve formátu MS Word (6.0/7.0)

Občanskoprávní předpisy:

Soubor Dokument Stav k kB
sb64040.doc Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů 30.12.2000 488
Předpisy k vlastnictví a pronájmu bytů:
Soubor Dokument Stav k kB
sb94072.doc Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 7.11.2000 103
sb95245.doc Vyhláška MPO (pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele) č. 245/1995 Sb. 30.12.2000 45
sb00103.doc Novela zákona o vlastnictví bytů č. 103/2000 Sb. 7.11.2000 76
sb00322.doc Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek č. 322/2000 Sb. 7.11.2000 43

Stavební předpisy:

Soubor Dokument Stav k kB
sb76050.doc Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů 28.2.2001 208
Finanční předpisy:
Soubor Dokument Stav k kB
sb91563.doc Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 75
sb94142.doc Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku č. 142/1994 Sb. 1.2.2001 17
 
Předpisy k pracovnímu právu, sociálnímu a důchodovému zabezpečení:
Soubor Dokument Stav k kB
sb65065.doc Zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 468
sb88100.doc Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 122
sb91001.doc Zákon o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 101
sb91482.doc Zákon ČNR o sociální potřebnosti č. 482/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 27
sb94108.doc Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce č. 108/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 75
sb95155.doc Zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1.2.2001 201

 


Stránka vytvořena 16. května 2001. Poslední aktualizace: středa, 16. květen 2001 20:42:49