REVIZE A ČIŠTĚNÍ

NÁDRŽÍ A JÍMEK


těsnostní zkoušky - ultrazvukové měření - vizuální kontrola - likvidace nebezpečných odpadů - kvalifikace: LTB/b-LT/AB a UTT-VTP

Naše firma si Vám dovoluje nabídnout služby v ekologii resp. v ropné oblasti dle ČSN EN:
- čištění a revize nádrží od ropných a jiných produktů
- čištění a revize všech druhů jímek (fekální, lapoly, septiky, atd.)
- měření tloušťky stěn ultrazvukem
- těsnostní zkoušky nádrží a jímek včetně rozvodů
- opravy ropných rozvodů a armatur
- opravy, popř. instalace plovákových či kapacitních hlídačů hladiny včetně signalizace
- likvidace nebezpečných odpadů
- vystavení náležitých protokolů

Dále zajišťujeme komplexní nebo částečnou likvidaci ropného hospodářství:
- nádrží od ropných a jiných produktů
- olejového hospodářství včetně rozvodů a armatur
- objektů (demolice) včetně záchytných jímek, kanálů, stáčecích míst a lapolů
- likvidace kontaminované zeminy, zdiva apod.

Veškeré práce provádíme v dohodnutých termínech, kvalitně a ekologicky čistě s následným vystavením příslušných protokolů.

Adresa:.
R.A.B. service spol.s.r.o.
Nádražní 74
696 03 Dubňany

Tel./fax: 518 365 068
Email: rab.service@quick.cz

Jednatelé:

Říha Karel
Antoš Stanislav
Bárta Milan

.

tel: 603 161 176
tel. 606 719 640
tel. 603 569 060