RADOSTÍNSKÉ   RAŠELINIŠTĚ

Radostínské rašeliniště se nachází severně od Radostína v jeho těsné blízkosti. Je jedním ze dvou nejznámějších rašelinišť na Žďársku- druhé je babínské. Typickým porostem na rašeliništi jsou rašeliníky a vodomilné rostliny. Smrkový les je

kolem rašeliniště vystřídán borovým a listnatým (bříza). Umístění rašeliniště je patrné z následující mapky.

 

 

Pohled na rašeliniště: