Rodinné centrum Plzeň

občanské sdružení; nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň; 

tel. 019-7227239; fax 019-221917; e-mail: rocep@seznam.cz

IČO 66365724; č. účtu u IPB 123025216/5100

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2001

1. Organizační záležitosti:

            - výroční členská schůze - únor, březen

            - podání dalších žádostí o granty na činnost klubu a vybavení Těnovic (nadace  magistrátu) - během roku

- hledání možností získání financí pro dokončení rekonstrukce Těnovic

                

2. Plánované akce:

            - Klub maminek (středy, čtvrtky)

            - 4 přednášky z cyklu "Přednášky nejen pro manžele"  (během roku)

- dokončovací brigády v Těnovicích  9. - 10. 3; 16. - 17. 3.; duben

- rekolekce pro manžele Horní Blatná 23. - 25. 3. (ve spol. s biskupstvím)

- Vítání léta sobota 23. 6. výlet

            - prázdninové pobyty (ve spolupráci s biskupstvím):

                        2 týdny Dovolené rodin Horní Blatná

                        1 týden Manželská obnova Plasy

                        1 týden Klubu maminek Těnovice

- Loučení s létem: sobota 22. 9. výlet

            - víkend S tebou mě baví svět pro táty s dětmi v Těnovicích: říjen

3. Těnovice

            - rekonstrukce půdy v závislosti na získaných prostředcích

4. Rozpočet

            Příjmy

                        Příspěvky členů                                        2 500,-

                        Příspěvky na ubytování Těnovice            15 000,-

                        Dary                                                       20 000,-

            Dotace nadace Magistrátu                      30 000,-

            Zůstatek roku 2000                              124 212,81 

            Celkem                                                           191 712,81

 

            Náklady

            Provoz Těnovice                                     16 000,-

            Opravy a vybavení Těnovice                 115 000,-                    

                        Klub maminek                                        20 000,-

            Provoz Rodinného centra                         1 000,-

                        Pohoštění na výroční schůzi                       1 500,-

            Celkem                                                           153 500,-