Rodinné centrum Plzeň

občanské sdružení; nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň; 

tel. 019-7227239; fax 019-221917; e-mail: rocep@seznam.cz

IČO 66365724; č. účtu u IPB 123025216/5100

 

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2002

1. Organizační záležitosti:

            - výroční členská schůze – duben

            - žádosti o granty na činnost klubu a Těnovice (nadace magistrátu, Renovabis) - během roku

                 

2. Plánované akce:

            - Klub maminek (středy, čtvrtky)

            - 4 přednášky z cyklu "Přednášky nejen pro manžele" (během roku)

- jarní a podzimní brigáda v Těnovicích  22. - 23. 3; říjen - listopad

            - prázdninové pobyty (ve spolupráci s biskupstvím):

                        3 týdny Dovolené rodin Horní Blatná, Plasy

                        1 týden Klubu maminek, 1 týden maminky

            - 2 víkendy S tebou mě baví svět pro táty s dětmi v Těnovicích: květen, říjen

 

3. Těnovice

            - nová vrata

            - zahájení rekonstrukce půdy v závislosti na získaných prostředcích

 

4. Rozpočet

            Příjmy

                        Příspěvky členů                                       2 000,-

                        Příspěvky na ubytování Těnovice           18 000,-

                        Dary                                                     20 000,-

            Dotace nadace Magistrátu a MK           15 000,-

            Zůstatek roku 2000                               10 874,77

            Celkem                                                            65 874,77

 

            Náklady

            Provoz Těnovice                                   20 000,-

            Opravy a vybavení Těnovice                  25 000,-                   

                        Klub maminek                                       10 000,-

                        Přednášky nejen pro manžele                   8 000,-

            Provoz Rodinného centra                        1 000,-

                        Pohoštění na výroční schůzi                      1 500,-

            Celkem                                                            65 500,-