Rodinné centrum Plzeň

občanské sdružení; nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň; 

tel. 019-7227239; fax 019-221917; e-mail: rocep@seznam.cz

IČO 66365724; č. účtu u IPB 123025216/5100

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

1. Organizační záležitosti

            - členstvo k 31. 12. 2000: 12 rodin, celkem 56 členů

            - získány 4 granty, 1 odmítnutý, 1 nevyřízený

 

2. Pořádané akce

            - Klub maminek (čtvrtky, pondělky do léta, od října středy, týden v Těnovicích, 2 sobotní programy, koledy)

            - manželské exercicie Sv. Jan pod Skalou (ve spolupráci s biskupstvím) - 1 týden

            - rodinné dovolená Sv. Jan, Horní Blatná (ve spolupráci s biskupstvím) - 4 týdny

            - 4 přednášky z cyklu "Přednášky nejen pro manžele"

            - další viz. Těnovice

3. Těnovice

w Provoz:  

- v době hlavní sezóny (polovina května až polovina září): 16 týdnů pobytů - z toho jeden s programem pro maminky z klubu; 2 týdny zůstaly neobsazené;

  obsazené pobyty: 3,6 rodiny na pobyt (celková. kapacita 4 - 5 rodin)

- mimo sezónu: 2 rodinné víkendy, 2 víkendy S tebou mě baví svět, 8 dalších víkendových pobytů

- celkem pobývalo 51 různých rodin a 3 společenství

 

w Rekonstrukce:

- el. rozvody, voda, koupelna a WC v přízemí, podlaha v chodbě a jídelně v přízemí,

  sanační omítky chodba a kuchyně, obklady kuchyně, zahájeno malování

- úprava dřevníku na prostor k posezení a hernu pro děti při deštivém počasí.

w Nové vybavení:

- sporák do kuchyně

- 4 jídelní stoly

- rozhledna pro děti

w Finance těnovické

- provoz:

- příspěvky na ubytování                                                 15 405,-

            - výdaje na provoz                                                          18 457,-

- rekonstrukce a vybavení

            - dotace, dary                                                               398 683,68

- výdaje                                                                        286 917,80

w Další etapa rekonstrukce:

            - podlaha na půdě                                                                     250 000,-

- dva půdní pokoje                                                                   149 000,-

- WC půda                                                                                 15 000,-

                                                                                                            414 000,-        

 

k 15. 2. 2001 máme po zaplacení výsledné faktury za rekonstrukci a nákupu krb. kamen 31 000 Kč

 

4. Finance

SOUHRNNÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2000 - RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ

Příjmy

Zůstatek z roku 1999 celkem

10 132,98

w pokladna

5 226,00

w běžný účet

4 906,98

Příspěvky členů

2 400,00

Příspěvky na ubytování Těnovice

15 405,00

Dotace, dary celkem

425 338,04

podle dárců:

w dotace nadace Magistrátu na klub maminek

15 000,00

w dotace nadace Magistrátu na vybavení Těnovic

20 000,00

w dotace Kirche in not na Těnovice

361 838,04

w dary individuální

23 500,00

w dotace Min. kultury na přednášky

5 000,00

podle určení:

ù Klub maminek

15 000,00

ù Přednášky nejen pro manžele

5 000,00

ù Těnovice

392 838,04

ù ostatní

12 500,00

Úroky

7 974,19

Příjmy celkem

461 250,21


Výdaje

Klub maminek

22 550,50

Přednášky nejen pro manžele

7 500,00

Těnovice

305 374,80

w provoz

18 457,00

w rekonstrukce

260 036,80

w vybavení

26 881,00

Ostatní náklady Rodinného centra

1 612,10

Výdaje celkem

337 037,40


Zůstatek k 31. 12. 2000

124 212,81

w Těnovice

108 713,88

w ostatní

15 498,93