Rodinné centrum Plzeň

občanské sdružení; nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň; 

tel. 019-7227239; fax 019-221917; e-mail: rocep@seznam.cz

IČO 66365724; č. účtu u IPB 123025216/5100

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

 

1. Organizační záležitosti

-         členstvo k 31. 12. 2001: 10 rodin, celkem 47 členů

-         získán 1 grant

-         zakládající člen ACER (Asociace center pro rodinu)

 

2. Pořádané akce

            - Klub maminek (středy, čtvrtky, 2x týden v Těnovicích, 2 sobotní programy)

            - manželské exercicie Plasy (ve spolupráci s biskupstvím)

            - rodinné dovolené H. Blatná (ve spolupráci s biskupstvím) 2 týdny

            - 2 přednášky z cyklu "Přednášky nejen pro manžele"

           

3. Těnovice

w Provoz: 

-         v květnu ukončena rekonstrukce, provoz do prosince

-         1. září slavností požehnání a otevření fary

 

w Rekonstrukce:

-         dokončena rekonstrukce a vymalování vnitřku budovy

-         nová podlaha v dřevníku

-         příprava rekonstrukce půdy

 

w Nové vybavení:

-         krbová kamna v sále

-         houpadlo pro děti (instalace 2002)

 

w Finance těnovické

- provoz:

- příspěvky na ubytování                                               15 753,-

            - výdaje na provoz                                                        16 574,50

- rekonstrukce a vybavení

            - zbytek dotace 2000                                                  108 713,88

- výdaje                                                                     108 791,40

 

w Další etapa rekonstrukce:

            - podlaha na půdě, dva pokoje, WC                           480 000,-       

            - výměna oken, oprava fasády                         500 000,-

 

4. Finance

 

SOUHRNNÉ VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2001 - RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ

Příjmy

Zůstatek z roku 2000 celkem

124 212,81

w pokladna

391,10

w běžný účet

123 821,71

z toho dotace Kirche in not na Těnovice (zbytek z roku 2000)

108 713,88

     

Příspěvky členů

2 200,00

Příspěvky na ubytování Těnovice

15 753,00

Dotace, dary celkem

5 000,00

podle dárců:

w dotace nadace Magistrátu na klub maminek

5 000,00

Úroky

349,46

Příjmy celkem

147 515,27


Výdaje

Klub maminek

9 494,60

Těnovice

125 365,90

w provoz

16 574,50

w rekonstrukce a vybavení

108 791,40

Ostatní náklady Rodinného centra

1 780,00

Výdaje celkem

136 640,50


Zůstatek k 31. 12. 2000

10 874,77